Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Placering
Anställningen är placerad i forskargruppen "Barns och familjers hälsa" vid institutionen för hälsovetenskaper. Forskargruppen utgör en betydande del av verksamheten inom det flervetenskapliga nätverket LUC³, Lund University Child Center Care som engagerar seniora och juniora forskare vid flera av universitetets fakulteter.

Beskrivning
Ett forskningsprojekt som ingår i en doktorsutbildning med syfte att belysa hur barns bästa uttrycks under barnets sjukhusvistelse utifrån barnets, föräldrars och personals perspektiv. Datainsamling sker med hjälp av olika kvalitativa metoder. Resultatet planeras ligga till grund för teoriutveckling inom barncentrerad vård. Doktoranden förväntas samla in data i nära samarbete med barn och dess familj under sjukhusvistelse vilket förutsätter stor lyhördhet och personlig lämplighet.

Arbetsuppgifter
Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda språkkunskaper i svenska och engelska språket då datainsamling sker på svenska och genomförs i en internationell kontext.

Särskild behörighet har den som uppfyller minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng av relevans för ämnesområdet.

Masterexamen inom relevant område.
 
Särskilt meriterande
Erfarenhet av och kunskap i kvalitativ forskningsmetodik i olika kontexter.
Erfarenhet av att bedriva forskning med sårbara personer. 
Dokumenterad erfarenhet av flervetenskapligt/flerprofessionellt samarbete.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3021
Kontakt
  • Inger Kristensson Hallström, professor, 46462221896
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-10-02
Sista ansökningsdag 2017-10-23

Tillbaka till lediga jobb