Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Forskare: Kemiska separationsmetoder före analys av radioaktiva ämnen

Avdelningen för kärnfysik (DNPLU) är involverad i både tillämpad och grundläggande forskning inom kärnfysik. DNPLU har ett mångårigt samarbete med medicinsk strålningsfysik, Malmö (MRPM), inom flera olika forskningsfält.

Avdelningen för kärnfysik har ett antal pågående projekt i tillämpad kärnfysik. Projekten rör dels kartläggning av radioaktiva ämnen i miljön kring anläggningar som producerar eller använder sig av radioaktiva ämnen. Inom några år kommer världens mest kraftfulla spallationsanläggning, European Spallation Source (ESS), att driftsättas i Lund. MRPM och DNPLU är involverade i ett samarbetsavtal med ESS, benämnt “Monitoring of environmental radioactivity and radiation levels for ”Zero Point” assessment and contributions to ESS environmental monitoring plan”. Syftet är att bland annat kartlägga nivåerna av joniserade strålning och koncentrationen av olika radionuklider i omgivningarna kring ESS före start av anläggningen. Detta görs för att i framtiden kunna säkerställa att ESS följer de krav som ställs från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar huvudsakligen att i samarbete med forskare på DNPLU, MRPM och ESS:

1) implementera och utföra kemisk separation som föregår analys av tritium i olika miljöprover, 

2) föreslå kemiska separationsmetoder som måste föregå analys av radionuklider som är specifika för ESS och som kan komma att släppas ut och tas upp av levande organismer i ESS närmiljö.

Arbetsuppgifterna innefattar också att inom projektet ”Stable isotope and radiocarbon analysis in breast cancer research”:

3) utföra extraktion av DNA från mänsklig vävnad enligt ett etablerat protokoll. Arbetet sker i samarbete med forskare på DNPLU, MRPM och andra forskare från medicinska fakulteten.

Arbetet kommer att utföras i såväl Lund som Malmö.

Behörighet

Den sökande måste inneha en doktorsexamen inom analytisk kemi eller radiokemi. Erfarenhet av gröna kemiska separationsmetoder är meriterande. Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrund

Gedigen kunskap i analytisk kemi är ett krav. Erfarenhet av experimentellt arbete med olika kemiska separationsmetoder är ett krav. Erfarenhet av arbete inom radiokemi och med miljövänliga separationsmetoder är meriterande. Erfarenhet av att arbeta effektivt i ett team av forskare är också meriterande. Förmåga att självständigt följa tidplaner och leverera enligt dessa är mycket önskvärda kvalifikationer.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla ett brev där du som söker kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en pdf-kopia av doktorsavhandlingen, en förteckning över minst tre referenser med kontaktuppgifter och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Anställningen avslutas 2018-05-31
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3036
Kontakt
  • Kristina Stenström, +46462227643
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-10-11
Sista ansökningsdag 2017-10-25

Tillbaka till lediga jobb