Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Institutionens starka forskningsprofil återspeglas också i vår undervisning. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Projektbeskrivning:

LeGov är ett sexårigt forskningsprojekt som bedrivs av forskare i statsvetenskap från Lunds, Göteborgs och Stockholms Universitet. Projektet syftar till att på ett systematiskt sätt analysera globala politiska institutioners legitimitet. Projektet består av tre delprojekt som utgår från endera av följande frågor: 1) Vilka är orsakerna till att globala politiska institutioner uppfattas som legitima? 2) Genom vilka processer vinner, alternativt förlorar, globala politiska institutioner sin legitimitet? 3) Vilka konsekvenser får globala politiska institutioners legitimitet för de politiska beslut som fattas och de resultat som uppnås av institutionerna? Projektassistenten kommer att arbeta inom det tredje delprojektet.

Arbetsuppgifter:

Mer specifikt studeras inom det tredje delprojektet hur legitimitet, eller brist på legitimitet, i 16 globala institutioner påverkar institutionernas ekonomiska styrka, deras politiska beslutsfattande, och deras förmåga att anpassa sig till nya utmaningar i det omgivande globala samhället. Institutionernas legitimitet, eller brist på legitimitet, studeras genom en analys av centrala påståenden i nyhetsartiklar. De nyhetsartiklar som studeras handlar om hur politiska aktörer utmanar legitimiteten hos olika globala politiska institutioner. Forskningsuppgiften består bland annat i att koda (det vill säga avgöra och notera) vilka aktörer som förekommer i nyhetsmaterialet, vilka globala institutioner som utmanas, vilken sakpolitisk fråga som motiverar aktören att utmana en viss global politisk institution. Kodningen av artiklarna utgör den huvudsakliga arbetsuppgiften för projektassistenten. Projektassistenten kommer att samarbeta på distans med ytterligare en projektassistent vid Stockholms Universitet samt med Bart Bes, postdoktor inom Legov-projektet vid Lunds Universitet.

Kvalifikationer:

Kandidaten ska ha en treårig kandidat- eller mastersexamen inom ett av följande områden: antropologi, kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, offentlig förvaltning, sociologi, ekonomi, psykologi, eller någon annan relaterad disciplin.

Bedömningskriterier: Vi söker en kandidat med intresse för global politik och kvantitativa forskningsmetoder, särskilt innehållsanalys. Det är meriterande om kandidaten tidigare arbetat inom LegGov-projektet. Förmågan att arbeta i ett multinationellt och tvärvetenskaplig forskargrupp är också meriterande.

För information om LeGrov-projektet, besöka gärna hemisdan http://www.statsvet.su.se/leggov/ Ansökningsprocess:

Vänligen inkludera följande information till din ansökan:

  • Kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) och personuppgifter (namn, adress, födelsedatum).
  • Högsta erhållna examen.
  • Ansökningsbrev som beskriver 1) varför du är intresserad av tjänsten samt 2) vad som gör dig lämplig för den.
  • Ett CV som anger din 1) utbildningsnivå, 2) kompetenser i övrigt, 3) arbetslivserfarenhet, och 4) dina språkkunskaper.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning kortare än 3 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde November 2017
Löneform Månadslön
Anställningen avslutas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %, varaktighet två månader
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3093
Kontakt
  • Bart Bes, Postdoktor, bart.bes@svet.lu.se
  • Natalie Nyman, Personalsamordnare, natalie.nyman@sam.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-10-12
Sista ansökningsdag 2017-10-22

Tillbaka till lediga jobb