Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Teoretiska studier av den fysikaliska kemin i naturliga vatten (havsvatten etc.) och hur dessa interagerar med mineralytor. Arbetet medför utveckling av beräkningsmjukvara och modeller för att beskriva t. ex. havsvatten och fasta material både på atomnivå och på mer granulära nivåer. Det är möjligt att utvidga arbetet till att även omfatta fysisk-kemiska försök på de studerade  systemen.

Kandidaten kommer att delta i externa samarbeten med akademiska och icke-akademiska partners.

Kvalifikationer

Erfarenhet av datorsimuleringar (Metropolis Monte Carlo och molekyldynamik) och modeller för elektrolytlösningar krävs. Kunskap i vattenkemi och miljökemi är en fördel, och studierna kräver god kunskap i matematik samt erfarenhet av programmering. Kandidaten bör ha en naturvetenskaplig/teknisk examen på masternivå.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3156
Kontakt
  • Mikael Lund, universitetslektor, 046-222 31 67; e-post: mikael.lund@teokem.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-10-10
Sista ansökningsdag 2017-10-31

Tillbaka till lediga jobb