Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämne

Teknisk geologi med inriktning mot ingenjörsgeologi

Särskild ämnesbeskrivning

Anställningen fokuserar på tillämpningar av grundläggande geologi i olika ingenjörsmässiga sammanhang, i synnerhet med inriktning mot bygg- och anläggningsgeologi, miljö- och hydrogeologi samt geologiska risker inom samhällsbyggnadsteknik. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom teknisk geologi med fokus på ingenjörsgeologi kopplad till bygg- och anläggningsteknik, samhällsbyggnad och frågeställningar relaterade till mark- och grundvattenmiljö. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, undervisning och examination för ett antal befintliga kurser, liksom ansvar för utveckling av befintliga och nya kurser inom området. Arbetet som lärare innebär förutom att stimulera studenternas lärande och förståelse av ämnesområdet, även praktiskt organiserande och daglig tillsyn av en semipermanent ingenjörsgeologisk övningssamling och exkursioner/fält-övningar samt administration kopplad till ovanstående. Den anställde förväntas också aktivt delta i utvecklings- och kvalitetsarbete vid LTH samt samverka med näringsliv och samhälle inom ämnet.

På sikt kan även handledning av examensarbetare på kandidat- och masternivå ingå i arbetet. Efter cirka två års anställning finns möjlighet att bedriva egen forskarutbildning på halvtid, företrädesvis med fokus på ingenjörsgeologisk tolkning av borrhålsundersökningar, särskilt loggning, och markbaserade geofysiska undersökningar.

Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

 • Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Övriga meriter:

 • Vi fäster särskilt stor vikt vid erfarenhet av ingenjörsgeologiskt arbete inom samhällsbyggnads- och miljöteknik samt bred undervisningserfarenhet inom det aktuella ämnesområdet.
 • Erfarenhet och förmåga inom GIS, geofysiska och geotekniska metoder samt borr-, sonderings- och provtagningsteknik räknas också som en merit.

Stor hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/  

***

Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång, och ser därför gärna kvinnliga sökande till den här anställningen. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3168
Kontakt
 • Gerhard Barmen, biträdande prefekt, +46462229657
Publicerat 2017-10-31
Sista ansökningsdag 2017-12-19

Tillbaka till lediga jobb