Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning

Anställning som biträdande universitetslektor i omvårdnad inriktning anestesi alternativt operationssjukvård är tidsbegränsad under längst fyra år. Anställningen är placerad vid institutionen för hälsovetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter

I anställningen som biträdande universitetslektor ingår forskning (50 %) och undervisning (50 %). Undervisningsinsatserna avser främst grund- och avancerad nivå inom medicinska fakultetens utbildningsprogram vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Den biträdande universitetslektorn förväntas, inom ramen för sin forskningsaktivitet, arbeta aktivt med forskning, utarbetande av projektförslag och ansökningar till externa finansiärer. Vidare är insatser i form av kommunikation av forskningsresultat till det omgivande samhället en viktig del av verksamheten. Även andra arbetsuppgifter kan ingå.

Behörighet

Utöver vad som anges i HF 4 kap. §12a och 12b angående behörighet gäller specifikt att specialistutbildning inom anestesi och/eller operationssjukvård är ett krav för anställningen och att doktorsexamen skall vara avlagd inom relevant ämnesområde.

Anställningen som universitetslektor ska vara detsamma som för anställningen som biträdande universitetslektor. Inriktning och arbetsinnehåll för anställning som universitetslektor fastställs i samband med befordran.

Vid befordran övergår anställningen till ett utbildningsfinansierat lektorat innefattande 30 % administration och forskningsutrymme och 70 % undervisning.

Bedömningsgrunder

Arbetet kräver god förmåga att kommunicera såväl på svenska (eller annat skandinaviskt språk) som engelska. Vidare kräver arbetet klinisk erfarenhet, dokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet, med god förståelse för lärandeprocesser.

Den sökande som erhåller anställningen förväntas bli en framtida universitetslektor inom omvårdnad vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Vi söker därför en starkt motiverad person med dokumenterad forskningserfarenhet, väl förtrogen med varierande undervisningsmetoder och med klinisk erfarenhet inom rubricerat område. De sökande kommer att bli utvärderade med avseende på: a) Pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet b) Klinisk erfarenhet och skicklighet; c) Ledarskap och d) Samverkan. Speciell vikt kommer att läggas vid pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet som vi fäster lika stor vikt vid. Vidare kommer vikt att fästas vid kandidatens personliga lämplighet och kandidatens bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten

  • Pedagogisk skicklighet; visas genom förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning och vetenskaplig skicklighet; visas genom postdoc-period/perioder, publikationer i högt rankade tidskrifter, anslag erhållna i konkurrens, erfarenhet av handledning samt vid utvecklingspotential och forskarprogram.
  • Klinisk erfarenhet och skicklighet; visas genom klinisk erfarenhet som specialistsjuksköterska.
  • Ledarskap; visas genom dokumenterad administrativ skicklighet inkluderande ledarskap.
  • Samverkan; visas genom förmåga att samverka med omvärlden.

Befordran

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, www.med.lu.se/lfn under rubriken Regelverk.

Övrig information

Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

Upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46-46-2228084, e-post: erik.renstrom@med.lu.se och
prefekt Christina Brogårdh, telefon +46-46-2221892, e-post: christina.brogardh@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman tel +46-46-2224410, e-post: robert.norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-04-22. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Sökandes namn kommer att framgå på medicinska fakultetens hemsida i annat fall kontakta rekryteringshandläggaren.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3190
Publicerat 2018-03-14
Sista ansökningsdag 2018-04-22

Tillbaka till lediga jobb