Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningsprojektet innefattar design och syntes av nya kemiska föreningar som fungerar som effektiva, selektiva, oralt tillgängliga inhibitorer av bakteriella sialinsyra-natrium-symportörer med god PK-ADMET. Selektion av föreningar för syntes baseras på kunskapsbaserad design utifrån befintliga strukturer och de novo-design. Forskningsarbetet kommer att genomföras inom ramen för ett VINNOVA-finansierat samarbete mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet, Red Glead Discovey AB, Lund, Sverige och INSTEM-GKVK Post, Bangalore, Indien. Anställningen kommer att innefatta utbyte med och besök hos samarbetspartners.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för den anställda postdoktor-forskaren är att ägna sig åt forskningsprojektet. I arbetsuppgifterna kan även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden, handledning av yngre forskare (studenter och doktorander) inom projektet, samarbete med industrin och administration inom projektet. Inom ramen för anställningen ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Dokumenterat mycket god muntlig och skriftlig kompetens i engelska 
 • Praktisk erfarenhet av kolhydratkemi
 • Praktisk erfarenhet av läkemedelskemi
 • Praktisk erfarenhet av att studera kolhydrat-protein interaktioner
 • Praktisk erfarenhet av analytiska metoder (LCMS, NMR, HPLC, IR)

Bedömningsgrunder
Anställningen är karriärmeriterande och fokuserad på forskning. Den är avsedd som ett första karriärsteg och bedömningen av sökande baseras främst på forskningsmeriter och sökandes potential som forskare och lärare. Speciellt viktigt vid bedömningen är forskningsskicklighet inom projektets ämne.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga bedömningsgrunder:

 • Dokumenterat god förmåga att kommunicera vetenskapliga rön i talad och skriftlig engelska.
 • Dokumenterad skicklighet i kolhydratkemi
 • Dokumenterad skicklighet i läkemedelskemi
 • Dokumenterad skicklighet i studier av kolhydrat-protein växelverkan
 • Dokumenterad skicklighet i att använda analytiska metoder (LCMS, NMR, HPLC, IR)

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:
http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/ 

Till ansökan ska även bifogas en sammanfattning på engelska av en forskningsartikel som visar att den sökande har goda kunskaper i att analysera, förstå och kommunicera forskning, samt god förmåga att skriva på engelska språket. Artikeln finns att hämta här: http://un-nas.chem.lu.se:15409/sharing/ISODqS3mc
Sammanfattningen ska bestå av 2000-2500 tecken, en figur och referenser till originallitteratur.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3289
Kontakt
 • Ulf Nilsson, professor, 046-222 82 18; ulf.nilssonatchem.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-12-04
Sista ansökningsdag 2018-01-02

Tillbaka till lediga jobb