Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnestitel

Mikro-simulering av trafik samt surrogatstudier gällande trafiksäkerhet med fokus på oskyddade trafikanter.

Särskild ämnesbeskrivning

Lunds universitet, Institutionen för teknik och samhälle, avdelningen Trafik och väg arbetar sedan lång tid tillbaka med surrogat- och konfliktstudier gällande trafiksäkerhet. På avdelningen utvecklades ”The Swedish Traffic Conflict Technique” som än idag är ett av de mest validerade verktygen för trafiksäkerhetsanalys. På senare tid har forskningen inriktats på utveckling och test av nya verktyg för att detektera och analysera kritiska situationer (videoanalys-algoritmer, falldetektorer etc.), såväl som på utveckling av teoretiska modeller för surrogatstudier och val av indikatorer.

Avdelningen besitter idag ett mycket stort datamaterial, innehållande konflikter och interaktioner, och som potentiellt är ytterst värdefullt för kalibrering och validering av mikromodellering. Horizon 2020-projektet InDeV (www.indev-project.eu) är ett konkret exempel, där videoinspelade konflikter och interaktioner mellan motorfordon och cyklister/gående från 25 korsningar i 8 europeiska länder har samlats in.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

De forskningsteman som avses prioriteras handlar om

 • En bredare diskussion om tillämpligheten av förekommande mikromodeller – kan man anpassa befintliga modeller eller behövs särskilda modeller?
 • Särskild analys av modeller för oskyddade trafikanter, hur dessa kan kombineras med fordonsmodeller och hur de kan användas för surrogatstudier
 • Kalibrering och validering av modeller, baserade på interaktionsdata från InDev-projektet
 • Analys och förbättring av indikatorer för säkerhet och allvarlighetsgrad i ett längre perspektiv
 • Relation mellan flöde, möten, konflikter och olyckor; relation mellan exponering, simulerad konflikt och olycksrisk

Det särskilda mervärdet av denna forskning bedöms vara själva kombinationen av användningen av simuleringsansatser med den mycket omfattande datainsamling i fält som finns att tillgå.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Språkkunskaper i svenska är meriterande.
 • Dokumenterade kunskaper och färdigheter som svarar mot forskningens fokus

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vi söker en person med solid bakgrund i trafikplanering och mikrosimulering, och med intresse för trafiksäkerhetsanalys. Personen ska kunna tänka fritt och utanför boxen, vilja testa alternativa metoder och föreslå nya teorier som inte nödvändigtvis är i linje med konventionell mikrosimuleringspraxis.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

Minst en vetenskaplig artikel som efter publicering har rönt särskild uppmärksamhet Minst tre vetenskapliga artiklar publicerade i välkända tidskrifter eller högt rankade proceedings

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3322
Kontakt
 • Anders Wretstrand, +46462220482
 • Aliaksei Laureshyn, +46462229131
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-10-31
Sista ansökningsdag 2017-11-28

Tillbaka till lediga jobb