Lunds universitet, LTH, Inst för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Universitetslektor i Industridesign

Institutionen för Designvetenskaper bedriver undervisning för Industridesignprogrammet och civilingenjörsprogrammet Maskinteknik med Teknisk design. För dessa program finns en grundläggande utbildning i verkstadsteknik och modellbygge. 

Särskild ämnesbeskrivning
Industridesign med inriktning mot teknisk design och praktisk modellering

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:
• Undervisning på grund- och avancerad nivå.
• Kursutveckling och kursansvar inom ämnesområdet
• Att medverka till att förstärka och kvalitetssäkra utbildningen.
• Handledning av examensarbetare på kandidat och mastersnivå.
• Medverka till att utveckla verkstadsresurserna vid institutionen
• Att bistå IKDC-verkstaden vid exceptionella fall som en extra instruktörs-resurs.


Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är den som har:
• Visat konstnärlig skicklighet eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
• Visat pedagogisk skicklighet skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.
• Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift samt erfarenhet i att undervisa på båda språken.
• Mångårig erfarenhet av undervisning, kursansvar och kursutveckling inom Industridesign med inriktning mot teknisk design och praktisk modellering
• Dokumenterad hög kunskap om och erfarenhet av ämnesområdets delar med högt teknikinnehåll
• Dokumenterad mångårig erfarenhet av kvalificerad yrkesutövning som industridesigner inom framgångsrik och internationellt erkänd verksamhet.
• Mångårig erfarenhet av verkstadsarbete med traditionella maskiner för modellarbete.
• Vara teknisk skolad i maskinteknik på universitetsnivå eller motsvarande.
• Att kunna bistå studenterna med råd gällande konstruktion, tillverkning och materialfrågor.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid konstnärlig skicklighet

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
• God nationell och internationell nivå som industridesigner, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
• Förmåga att delta i handledning av examensarbetare
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
• Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Tidsbegränsad anställning under ett år. Omfattning 85%.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska eller svenska. Redovisa och dokumentera dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan, och bilägg den som tre PDF-filer (i rekryteringssystemet). Läs mer här:
http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 85
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3344
Kontakt
  • Claus Eckhardt, Professor, 046-222 85 19
Publicerat 2017-11-06
Sista ansökningsdag 2017-11-15

Tillbaka till lediga jobb