Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för byggvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Vår forskning omfattar byggnadsmekanik inklusive strukturdynamik och materialmekanik. Av särskilt intresse är utveckling av beräkningsmetoder, materialmodellering och tillämpade beräkningar med finita elementmetoden. Forskningen omfattar även experimentella metoder för verifiering av datormodeller.

Denna postdoktortjänst avser forskning inom träbyggnadsteknik, med fokus på trämekanik. Den aktuella tjänsten behandlar forskning om kemiskt modifierat trä för lastbärande tillämpningar, med särskilt fokus på mekaniska egenskaper för trämaterialet, träbaserade komponenter och förband (mekaniska förband och limförband).

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom pågående projekt ”Bärande utomhusträ”:

-Teoretiskt modellerings- och analysarbete med hjälp av finita elementmetoden.
- Planering och genomförande av provningar.

 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Samverkan med industripartners.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av avancerad användning av finita elementmetoden
 • Erfarenhet av mekaniska provningar

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter (i prioritetsordning):

 • Erfarenhet av forskningsarbete inom träbyggnadsteknik och/eller trämekanik. (numerisk modellering och provningar).
 • Kunskap inom områdena brottmekanik och plasticitetsteori.
 • Kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Övriga språkkunskaper.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

Att söka läraranställning vid LTH

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3383
Kontakt
 • Erik Serrano, Professor, +46 46 222 03 19
Publicerat 2018-01-11
Sista ansökningsdag 2018-02-08

Tillbaka till lediga jobb