Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för byggvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Den aktuella utlysningen avser forskning inom området glas som ett lastbärande material. I forskningen ingår särskilt modellering med finita elementmetoden och experimentella undersökningar.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

  • Handledning av examensarbetare.
  • Deltagande i forskning inom pågående glasrelaterade projekt:
- Modellering, med hjälp av finita elementmetoden, av glas, glaskomponenter, lim och foliematerial för laminering.
- Planering och genomförande av experimentella undersökningar på glas, glaskomponenter och foliematerial för laminering.
- Vetenskaplig publicering och presentation av forskningsresultat vid projektmöten och vid konferenser.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

  • Erfarenhet från konstruktionsarbete med glas.
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Bedömningsgrunder:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

  • Erfarenhet av forskning inom området glas som lastbärande material:
        - modellering med finita elementmetoden.
        - experimentellt arbete.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 1 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

Att söka en läraranställning vid LTH

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3384
Kontakt
  • Erik Serrano, professor, +46 46 222 03 19
Publicerat 2017-11-07
Sista ansökningsdag 2017-11-28

Tillbaka till lediga jobb