Lunds universitet, Genusvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Genusvetenskapliga institutionen är en tvärvetenskaplig institution placerad vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionens rötter går tillbaka till 1978 då Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning grundades. Vi har utbildat kandidater sedan 1999 och har en egen forskarutbildning sedan 2006.

Genusvetenskap är ett fält där frågor om makt, resursfördelning och ojämlikhet ur ett genusperspektiv står i fokus. Genom att utveckla begrepp och teorier söker genusvetenskapen förklaringar till människors handlingar och förhållanden i samhället som skapar och återskapar ojämlikhet baserat på kön.

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattar forskning och undervisning på ett flertal av ämnets program och kurser på grundnivå till avancerad nivå. 60 procent av anställningen består av undervisning vilket inkluderar eventuella administrativa uppgifter och 40 procent av anställningen består av forskning. Innehavaren av anställningen ska förutom att bedriva undervisning och forskning också medverka i och ta ansvar för utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser vid institutionen. Vid Genusvetenskapliga institutionen finns en välutvecklad forskningsmiljö med tydlig förankring i feministisk teori och metodologi. Forskare vid Genusvetenskapliga institutionen är framträdande när det gäller att vidareutveckla och problematisera olika förståelser av genus och genusrelationer, och har en lång tradition av att väva in postkolonial teori och queerteori inom ramen för det som idag begreppsliggörs som intersektionalitet. Vi söker en medarbetare som vidareutvecklar denna tradition.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning i genusvetenskap med inriktning mot en eller fler av följande fält: migration, och/eller postkolonial teori, och/eller kritiska ras-studier, och/eller queerteori. Innehavaren av anställningen ska aktivt bidra till en positiv utveckling av institutionens forskningsmiljö. Innehavaren förväntas arbeta aktivt med projektansökningar till externa finansiärer.

Behörighet:
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom genusvetenskap eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens inom ett område relevant för anställningens inriktning högst sju år före ansökningstidens utgång.

Kravprofil för detta jobb:
Sökanden ska ha doktorsexamen i genusvetenskap eller ha uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt ha undervisnings- och forskningserfarenhet som svarar mot de tänkta arbetsuppgifterna. Sökande ska kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och undervisningserfarenhet relevant för utbildningen som bedrivs vid institutionen. Innehavaren av anställningen förväntas kunna undervisa i kurser med skiftande teoretiskt, metodiskt och empiriskt innehåll. Erfarenhet av undervisning inom samhälls- och kulturvetenskaplig metod och metodologi, i synnerhet etnografiska metoder och textanalys, är meriterande.

Sökande ska också kunna uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Att ha erhållit externa medel är en merit. Utöver detta krävs förmåga att undervisa på något skandinaviskt språk och engelska. God samarbetsförmåga är ett krav.

Bedömningsgrund:
Anställningen är en meriteringsanställning varför sökande som disputerat högst sju år före utlysningen kommer att prioriteras. Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid sökandes utvecklingspotential avseende vetenskaplig skicklighet, förmåga att utveckla forskning inom ämnesområdet samt att erhålla externa forskningsmedel. Vetenskaplig skicklighet omfattar internationell publicering, självständig forskning och medverkan i internationellt samarbete, samt graden av progression efter avhandlingen. Stor vikt läggs vid pedagogisk förmåga. Viss vikt läggs vid administrativ skicklighet.

En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidare anställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk progression under anställningstiden, med betoning på följande kriterier:

- Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering.  

- Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.

-Pedagogiska kurser i den omfattningen som behövs för behörighet som lektor krävs.

- Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang och ansvar för universitetsgemensamma uppgifter.

- God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till institutionens verksamhet.

- God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

- Kunskaper i svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Vid prövning till lektor kommer ägnas lika omsorg av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten.

Till ansökan bifogas meritförteckning, kopior/intyg av betyg, skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj) samt de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten). Den sökande ska även bifoga en skiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning hon/han avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen.

Anställningsvillkor:
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3424
Kontakt
  • Lena karlsson, Prefekt, +46-222 42 43, lena.karlsson@genus.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-12-19
Sista ansökningsdag 2018-01-29

Tillbaka till lediga jobb