Lunds universitet, Institutionen för strategisk kommunikation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för strategisk kommunikation bedriver Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Institutionen är dessutom en av de största enheterna inom området i Europa. Verksamheten är lokaliserad till Campus Helsingborg, som präglas av Lunds universitets genuinitet placerad i en ung och dynamisk miljö med tvärvetenskapligt tänkande. Kännetecknande för verksamheterna vid Campus Helsingborg är också en stark samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet inom såväl utbildning som forskning.

Institutionen för strategisk kommunikation erbjuder utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ramen för tre eftersökta utbildningsprogram. I dagsläget har institutionen knappt 25 anställda och utbildar cirka 330 studenter på helårsbasis. Vid institutionen bedrivs framgångsrik forskning inom flera områden, t.ex. kriskommunikation, varumärkesprocesser, organisationskommunikation, offentlig diplomati och informationspåverkan samt nya medier och demokrati. Forskningsmiljön är fortsatt på stark framväxt och präglas av livaktiga internationella kontakter där ämnesövergripande initiativ välkomnas. Arbetsmiljön vid institutionen kännetecknas bland annat av arbete i lärarlag, aktivt arbete med strategi- och utvecklingsfrågor och en internationell miljö där engelskan utgör ett naturligt inslag i vardagen.

Ämnesbeskrivning
Strategisk kommunikation behandlar studier av organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. Forskningen ska belysa, skapa förståelse för och kritiskt granska de kommunikationsprocesser som styr och formar organisationer i vårt samhälle. Strategisk kommunikation bygger på internationellt etablerad forskning inom public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation, och kan utforskas ur såväl samhälls-, organisations- som individperspektiv. För mer information, se http://www.isk.lu.se

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning och forskning. Administrativa uppgifter ingår också till en mindre del, och kan vid behov och lämplighet utökas till mer omfattande lednings- och administrativa uppdrag. Undervisning sker på både svenska och engelska inom utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. I dagsläget ger institutionen tre olika utbildningsprogram: Master Programme in Strategic Communication, Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation samt Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier.

Utöver undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå, ska innehavaren av anställningen kunna ta ansvar för utveckling, ledning och administration av kurser på grund- och avancerad nivå. Då vi betonar ett kontinuerligt utvecklingsarbete är intresse för pedagogisk utveckling och förnyelse centralt. Forskning och kompetensutveckling ingår med minst 20 procent. Den sökande ska kunna fungera som en självständig och aktiv forskare, och det finns förväntningar om att bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö.

Institutionen för strategisk kommunikation har ett starkt intresse för samarbete med det omgivande samhället. Inom ramen för såväl undervisning som forskning ingår det således att skapa kontakter och nätverk samt att vid behov medverka och ansvara för externa utbildnings- och forskningsuppdrag.

Förmåga att undervisa på engelska är ett krav. Om den sökande inte behärskar svenska eller annat skandinaviskt språk förväntas denne skaffa sig sådan förmåga under en fyraårsperiod efter anställningen.

Behörighet
För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i relevant ämnesområde. Därutöver krävs genomgången pedagogisk högskoleutbildning omfattande minst fem veckor. Sökande ska kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning och forskning inom området strategisk kommunikation.

Bedömningsgrund
Vid bedömningen av såväl den vetenskapliga som pedagogiska erfarenheten och skickligheten, beaktas särskilt erfarenhet inom strategisk kommunikation eller närliggande ämnesområde.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsaktivitet (omfattning/vetenskaplig kvalité), förmåga att initiera och självständigt bedriva forskning, dokumenterad förmåga att i nationell konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion inom det vetenskapliga samhället.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Dokumenterad förmåga att bidra till arbete beträffande högskolepedagogisk utveckling och utbildningskvalité ingår i den pedagogiska skickligheten.

Vidare beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete. Yrkesmässiga erfarenheter av strategisk kommunikation är meriterande. Institutionen för strategisk kommunikation är en liten institution där det kollegiala samarbetet och den enskildes insats är av stor betydelse. Hänsyn kommer därför att tas till god samarbetsförmåga och initiativkraft samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och bidra till pågående och framtida utbildning, forskning och samverkan.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3461
Kontakt
  • James Pamment, +46 42 356582, james.pamment@isk.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-12-15
Sista ansökningsdag 2018-01-22

Tillbaka till lediga jobb