Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.
Särskild ämnesbeskrivning
Avloppvattenrening är det tredje största tillämpningsområdet för membranteknologi. Utvecklingen av membrantekniken inom avloppsvattenrening drivs huvudsakligen av två trender: (1) återanvändning och resursåtervinning och (2) strängare utsläppskrav. Dessutom finns ett ökande behov av processer med mindre energiförbrukning och minskat ytbehov jämfört med de processer som tillämpas idag. Det kan förväntas att dessa trender kommer att bli än viktigare i framtiden och det kommer också rollen som membranteknik för behandling av kommunalt avloppsvatten.

Institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet har en lång tradition av forskning inom både membranteknik och kommunal avloppsvattenrening. Forskningen inom båda områdena tillämpas av och genomförs ofta i samarbete med kommunala organisationer och privata företag. En stor del av forskningen innefattar experimentella studier i laboratorie- eller pilotskala.

Anställningen som postdoktor innebär att du fokuserar på utveckling av membranapplikationer för kommunal avloppsrening som möjliggör framtida krav på resursåtervinning och renare vatten. Sådana tillämpningar kan inkludera direkt membranfiltrering, membranbioreaktorer och processkonfigurationer för avlägsnande av mikroföroreningar.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Forskning inom ämnesområdet, dvs membranteknik för kommunal avloppsvattenrening.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av membranfiltrering av kommunalt avloppsvatten i lab- och pilotskala.
 • Körkort. 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom membranfiltrering av kommunalt avloppsvatten.
 • Erfarenhet av resursåtervinning från avloppsvatten.
 • Förmåga att formulera forskningsidéer inom forskningsområdet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

En mindre del av arbetet kan innefatta undervisning som handledning av studenter eller undervisning inom grundutbildningen. Erfarenheter och kunskap inom undervisning och handledning är därför meriterande.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. För denna anställning skall din ansökan även inkludera en 1-sidig preliminär forskningsplan som beskriver dina forskningsideer inom området och hur de skulle kunna integreras med pågående forskning inom membranteknik och avloppsvattenrening på institutionen. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

Att söka läraranställningar vid LTH

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast efter ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3463
Kontakt
 • Mattias Alveteg, prefekt, +46 46 222 36 27
Publicerat 2017-11-14
Sista ansökningsdag 2017-12-11

Tillbaka till lediga jobb