Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet för den utlysta postdoktortjänsten är inom området kemiteknik med ett särskillt fokus mot katalys inom förnybara bränslen och kemikalier. Vid institutionen för kemiteknik pågår mycket arbete inom området ligninextraktion och valorisering och den utlysta tjänsten kommer att komplettera det arbete som redan görs. Huvuddelen av arbete kommer att vara hydrering av ligninkomponenter i en kolvätematris. Arbetet kommer inkludera, men inte begränsas till, syntes, mätning av aktivitet och selektivitet, samt karakterisering av katalysatorer. Egentillverkade katalysatorer kommer att jämföras med kommersiella material för hydrerin av ligninkomponenter. En hel del kraft kommer att läggas på att skapa katalysatorer med mer öppna porsystem för att handera större ligninmolekyler samt att förstå processen på en molekylär nivå. Vad gäller karakterisering kommer tillgänglig infrastruktur, så som MAXIV, att användas om möjligt och lämpligt.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar bla:

 • Forskning inom ämnesområdet: hydrering av ligninkomponenter, inklusive
  • Samarbete med ligningruppen vid Lunds Universitet (lignin.lu.se)
  • Syntes, aktivietet-/selectivitetsmätning och karakterisering av katalysatorer
  • Katalysatorförgiftning och livslängdsstudier
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samarbete med en rad industripartner från skogsindustrin, pappers- och massaindustrin och raffinaderier, samt med samhället i stort.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Då porsystemet tros vara viktigt så förutses att delar av forskningen kommer att fokusera mot analys av små partiklar, kompleterat med andra typer av karakterisering, t.ex. genom synkrotronljusstrålning. Utöver det kommer materialens katalytiska aktivitet, selektivitet och livslängd att bestämmas.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Doktorsexamen i kemi, kemiteknik, fysik eller motsvarande.
 • Tidigare erfarenhet inom katalysatorsyntes, katalysatorundersökning och/eller karakterisering.
 • Erfarenhet inom katalys för förnybara komponenter så som lignin eller andra förnybara material.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Tidigare erfarenhet av arbete med synkrotronstrålning.
 • Tidigare erfarenhet av arbete med synkrotronstrålning inom katalysatorforskning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast efter ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3464
Kontakt
 • Mattias Alveteg, prefekt, +46 46 222 36 27
Publicerat 2017-11-17
Sista ansökningsdag 2017-12-11

Tillbaka till lediga jobb