Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetsadjunkt för en visstidsanställning i Europastudier och Öst- och centraleuropakunskap (ÖCK). Omfattningen på anställningen är 30%. Tillträde 2018-02-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen sträcker sig till 2018-07-31.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har
- avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor.

Undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning kan göras om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering. I anställningen ingår undervisning, kompetensutveckling samt administration.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Undervisning samt handledning och examination på följande delkurser ingår:

EUHA17: handledning på uppsatskurs (B-nivå)
EUHA20: handledning på kandidatkurs
EUHA14, EUHA15, EUHA16: (bokseminarier)
ÖCKB06: undervisning på kursen ”Nationalism and Communism”
ÖCKB07: undervisning på kursen ”Centraleuropa efter järnridåns fall”

Meriterande för anställningen är tidigare undervisning inom ämnet Europastudier och Öst- och centraleuropakunskap på kurser med liknande innehåll. Meriterande är även tidigare erfarenhet av administration. Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Den semester som genereras ska tas ut inom anställningen. Om forskning ingår i arbetsuppgifterna ska den forskning som utförs redovisas senast vid anställningens upphörande i HT-fakulteternas forskningsredovisningssystem.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Ann-Kristin Wallengren efter samråd med sektionsföreståndare Maria Persson och studierektor Johanna Lindbladh.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-02-01 eller enligt överenkommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3565
Kontakt
  • Maria Persson / Sektionsordförande Sektion 5, maria.persson@mellost.lu.se
  • Johanna Lindbladh / Studierektor Sektion 5, johanna.lindbladh@slav.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2017-12-05
Sista ansökningsdag 2017-12-18

Tillbaka till lediga jobb