Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Biologiska Institutionen har all biologisk forskning i Lund samlats i ett gemensamt huskomplex med unika möjligheter till nyskapande utbildning och forskning inom det biologiska området. Totalt arbetar idag ca 300 personer varav ca 80 doktorander vid institutionen. Biologiska muséet hyser en av världens största universitetssamlingar av djur och växter. Institutionen har utmärkta faciliteter för växtodling, fältstationer och molekylärbiologiska laboratorier. Forskningen vid institutionen är organiserad i forskargrupper och behandlar många av biologins ämnesområden, från molekylärbiologi till ekosystem. Vi erbjuder flera kandidat- och masterprogram för såväl svenska som internationella studenter. Mer information om biologiska institutionen finns på: https://www.biologi.lu.se/

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning inom växtsamhällens ekologi och evolutionär biologi, med fokus på terrestra ekosystem och samverkan mellan samhällsekologi och evolutionär biologi, samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskningen ska kunna bedrivas till minst 50% av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas kunna bygga upp aktiv forskning inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär att aktivt söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen och att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitetet som med statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§). 

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom de områden som definieras i anställningens beskrivning ovan. Dokumenterad forskningserfarenhet inom växtsamhällsekologi och processerna som driver växtsamhällens dynamik (”community assembly”) och biologisk mångfald i terrestra ekosystem, är starkt meriterande.

Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren, och hur de kan bidra till och komplementera forskningen vid institutionen. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas utifrån forskningens kvalitet, vilket inkluderar tidigare finansierade forskningsprojekt och vetenskapliga publikationer. Det är ett krav att den sökande har dokumenterad förmåga av att erhålla forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens.

Dokumenterad erfarenhet och förmåga att undervisa inom det egna och angränsande områden på såväl grundläggande som avancerad nivå (inkl forskarutbildning) är ett krav. Utveckling av kurser samt erfarenhet av fältbaserad undervisning i floristik och vegetationsanalys är meriterande.  Dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbetare och doktorander är också meriterande. Dokumenterad erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är betydelsefullt och meriterande.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3566
Kontakt
  • Professor Honor C Prentice , 046-222 89 71, honor_c.prentice@biol.lu.se
  • Assoc Prof Carin Jarl-Sunesson, bitr prefekt, 046-222 01 24, carin.jarl-sunesson@biol.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-01-08
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Tillbaka till lediga jobb