Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Klimatförändringarna på grund av utsläppen av växthusgaser och kortlivade klimatpåverkande gaser och partiklar är en av våra tiders största globala samhällsutmaningar. En av de andra svåra utmaningarna är de hälsoeffekter och de miljontals dödsfall som luftföroreningar orsakar.

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) och Avdelningen för kärnfysik vid Lunds universitet har under flera decennier forskat i de olika ekosystemens tillstånd, klimatförändringarna på grund av olika växttyper och de luftföroreningar som påverkar klimatet och människans hälsa. INES och Kärnfysik har byggt upp infrastruktur-stationen Hyltemossa i en granskog i Skåne. ICOS-delen av infrastrukturen (Integrated Carbon Observation System) är redan prioriterad av Vetenskapsrådet för forskningen om koldioxidupptaget i planterad granskog. ACTRIS-delen (The Aerosol, Cluod and Trace Gas Researc Infrastructure) är prioriterad inom ESFRI-Roadmap i EU inriktad på forskningen om kortlivade klimatpåverkande gaser och partiklar och lättflyktiga organiska ämnen (VOC) och hur dessa sprids genom långdistanstransport och interagerar med den växande granskogen.

Arbetsuppgifter

Vid ICOS- och ACTRIS-stationen Hyltemossa utförs jord- och hydrologiska mätningar i  skogsekosystemet i en unik kombination med atmosfäriska växthusgaser, VOC och partiklar. Dessa sammansatta mätningar banar vägen för att Hyltemossa alldeles snart uppnår status som en av världens få atmosfäriska så kallade flaggskeppstationer, var man kan studera samspelet mellan VOC, partiklar, och skogen i ett föränderligt klimat.

Forskningsingenjörerna vid ICOS och ACTRIS hjälper till att upprätthålla atmosfäriska året runt och dygnet-runt-mätningar med flera av världens mest avancerade mätinstrument, där data är kvalitetsgranskade och skickas in till ICOS och ACTRIS datacentrum, där de är tillgängliga för alla.

Utrustningen är installerad på olika höjder i 150- och 30-masterna för ICOS respektive ACTRIS, där flödena av växthusgaser, VOC och partiklar kartläggs. Markmätningar av meteorologin, jorden, och hydrologiska parametrar, och partikelmätningar som kartlägger gränsöverskridande luftföroreningar upprätthålls också av ingenjörerna. Förutom Hyltemossa, styr INES också över mätningar i Kenya av växthusgaser och VOC-flöden vid en medelhög gräsbevuxen yta.

Följande arbetsuppgifter kommer utföras av den nya forskningsingenjören:

1. Huvuduppdraget är att upprätthålla mätningarna med den avancerade instrumenteringen huvudsakligen inom ACTRIS-delen inklusive VOC med ett PTR-TOF-MS instrument och tiotalet olika instrument som karakteriserar koncentration, ljusspridning, absorption och molnegenskaper hos luftburna partiklar. Under 2018 och 2019 finns det ett fokus på att bygga ut Hyltemossa med ett nytt hus utanför skogen och att installera utrustning för flödesmätningar i 30-meters-tornet. Nya mätprotokoll behöver utvecklas för mätutrustningen, upphandlingar av nya instrument liksom dataanalys och inskickande av data till datacentrum. Förutom det reguljära arbetet vid en infrastruktur, behövs också förberedelse för att ta emot gästforskare och hjälpa dem att utföra sina mätningar. Efter 2019 kommer arbetet omvandlas alltmer mot att upprätthålla existerande instrumentering och inhysa gästforskare.

2. Delar av ansvaret innefattar teknisk support för andra projekt vid andra ställen. För tillfället är en flödesmätningar i Kenya inplanerad som en av dessa projekt. Ingenjören behöver åka till dessa ställen och installera mätutrustning med ibland utmanande förutsättningar. Att upprätthålla mätningarna och kvalitetskontrollera data ingår också som en uppgift vid denna typ av projekt.

Den nya ingenjören ska förutom detta delta i återkommande mastklättrings- och räddningskurser för att kunna installera utrustning i 30- och 150-meters masterna, vilket möjligen omfattar cirka 1 % av arbetstiden.

Tjänsten är tillgänglig så snart som möjligt, men tidigast 1:a december 2017. Vi kommer att anställa personen för en obestämbar period omfattande 50 % deltidsanställning. Det finns en möjlighet att tjänsten på sikt kan omvandlas till en heltidstjänst.

Krav

Kraven på den sökande är att han/hon har en doktorsexamen inom ett närbesläktat atmosfäriskt forskningsfält (till exempel naturgeografi, miljöfysik, meteorologi, aerosolfysik).

Bedömningsgrunder och önskvärda meriter
Den ansökande måste ha flera års erfarenhet av fältarbete, antingen i laboratorium eller vid en fältstation, med en dokumenterad förmåga att organisera experimenten.

Det talar till den sökandes fördel om han/hon bevisligen har förmågan att installera eller upprätthålla eddy covariance fluxmätningar av växthusgaser, PTR-TOF-MS-mätningar av VOC, eller olika aerosolpartikelinstrument. Den sökande borde kunna arbeta i torn och master och gå på mastklättringskurser.

Förmågan att leda, planera, och utföra ett experimentellt projekt är önskvärd och noggrann dokumentation av utfört arbete är av vikt för denna infrastruktur. Personen behöver också vara social och samarbetsvillig, eftersom det ingår arbete tillsammans med andra forskningsingenjörer och med de forskare som leder driften av stationen samt med gästforskarna. Förmåga att kunna arbeta ensam är också ett måste under långa perioder på denna typ av stationer. Beskrivningen av dessa förmågor kan utvecklas av den sökande under en eventuell intervju.

Eftersom arbetsbeskrivningen omfattar dataanalys och kvalitetsgranskning and service av instrument, är det önskvärt att den sökande har lärt sig programmer, ett programmeringsspråk, där det ingår dataanalys (till exempel Excel, Igor, Fortran, Matlab), presentation av dataresultat i form av figurer liksom programmeringsspråk för att styra instrument (till exempel Labview).

Sökanden har också en fördel om denne är kunnig inom elektronik, eftersom vissa av installationerna kräver styrning med hjälp av elektroniska system.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3586
Kontakt
  • Janne Rinne, professor, 046-222 40 19, janne.rinne@nateko.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-11-27
Sista ansökningsdag 2017-12-11

Tillbaka till lediga jobb