Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Postdoktor i formuleringsteknologi med fokus på torra emulsioner. Formulering rör hur man genom att kombinera olika ingredienser erhåller en produkt med önskade egenskaper. För att kunna göra detta krävs en förståelse för hur ingredienser samverkar i produkten och hur man karakteriserar nyckelegenskaper hos formuleringen och ingredienserna. Vetenskapligt har formuleringsteknologin vid institutionen för livsmedelsteknik sin bas i tillämpad yt- och kolloidkemi.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

I huvudsak kommer den aktuella tjänsten att vara en del av ett forskningsprojektet som utförs i samverkan med kompetenscentrumet Nextbioform. Forskningsprojektet görs i nära samverkan med medlemmarna i konsortiet vilket inkluderar företag så som Biogaia, SoBI Enzabiotech med flera. Arbetsuppgifterna inkluderar därför att aktivt samverka med dessa företag och att självständigt driva huvudprojektet som kommer att handla om lipidbaserade formuleringar såsom torra emulsioner för biologiska läkemedel (proteiner och probiotiska bakterier). Dessa formuleringar är intressanta både för orala och topikala tillämpningar.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God förmåga att samverka med näringslivet.
 • God förmåga att självständigt driva ett forskningsprojekt.
 • Relevanta erfarenheter och kunskaper för att arbeta med frågeställningar rörande biologiska läkemedel.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av tekniker som är relevanta för att arbeta med torra emulsioner.
 • Erfarenhet av att arbeta i projektform.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 1 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: 

Att söka läraranställning vid LTH

Om ansökan inte utformas enligt den Akademiska meritportföljen ska den sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

-meritförteckning/CV inklusive publikationslista
-en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
-kontaktuppgifter till minst två referenser
-kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3599
Kontakt
 • Marie Wahlgren, professor, 046-2228306
Publicerat 2017-12-06
Sista ansökningsdag 2018-01-04

Tillbaka till lediga jobb