Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet är mikrobiologi med särskild inriktning mot tarmens mikrobiota.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Tjänsten är en del i ett forskningsprojekt där nya prebiotiska och probiotiska livsmedel utvecklas. Hälsoeffekter av pre- och probiotikan kommer att undersökas in vitro samt in vivo i mus- och humanstudier. Arbetsuppgifter som ingår är anaerob-kultivering av bakterier i anaerob-kammare, utveckling av qPCR för specifika bakterier på species-nivå och DNA-sekvensering av mikrobiota-prover. Vidare ingår djurstudier på mus med inriktning mot glukosreglering och safety-tester av bakterier samt analyser av biologiska markörer. Post-doc:en förväntas skriva vetenskapliga artiklar och medverka i samarbetsprojekt med industrin.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav

  • Doktorsexamen inom mikrobiologi.
  • Erfarenhet av anaerob odling av bakterier är ett krav.
  • Sökanden måste ha god engelsk skriftlig och muntlig språkfärdighet.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

  • Erfarenhet av mikrobiota-sekvensering är önskvärt samt förmåga att genomföra djurstudier.
  • Erfarenhet av humanstudier är önskvärt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 1 år, med möjlighet till ca 1 års förlängning. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på svenska eller engelska. Vid LTH används en Akademisk meritportfölj för att redovisa meriter för läraranställningar, se länk nedan. Denna kan användas också för anställning som forskare. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Om ansökan inte utformas enligt den Akademiska meritportföljen ska den sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

-Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
-En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
-Kontaktuppgifter till minst två referenser.
-Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3601
Kontakt
  • Anne Nilsson, universitetslektor, +46 46 222 83 43
Publicerat 2018-01-11
Sista ansökningsdag 2018-01-29

Tillbaka till lediga jobb