Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Särskild ämnesbeskrivning
Arbetet avser klimatpåverkan från explosiva vulkanutbrott som når upp i stratosfären, dvs över ca 10 km höjd på våra breddgrader och ca 17 km i tropikerna. Vulkaner kan emittera stora kvantiteter av gasen svaveldioxid (SO2) som i atmosfären oxideras till svavelsyra som i sin tur bildar aerosolpartiklar. Partiklar sprider ljus effektivt, vilket får till följd att en del av den inkommande solstrålningen reflekteras tillbaka ut i rymden. Detta leder (oftast) till att atmosfärens aerosolpartiklar har en kylande effekt på klimatet. Naturlig variation i klimatet är viktig att studera eftersom denna variation bl a försvårar identifiering av människors klimatpåverkan. I detta projekt används flygplansbaserade mätningar (IAGOS-CARIBIC) och en kombination av satellitbaserade mätningar (högupplösta mätningar av partiklar från satellitbaserad lidar (CALIPSO), satellitbaserade solockultationsmätningar (SAGE II och SAGE III) och andra satellitbaserade mätningar för aerosol (bl. a. OSIRIS och GOMOS) samt satelliter för SO2-mätningar (bl a Aura, Suomi och Metop A och B)) samt acceleratorbaserad jonstråleanalys. Denna kombination av mätningar används för att bestämma olika utbrotts karakteristik och dess klimatpåverkan.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som forskare ingår främst att bedriva forskning inom projektet beskrivet ovan. Undervisning ingår i arbetsuppgifterna. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Ledande roll inom arbetet med data från satelliter.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Att arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning som Forskare ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • visad förmåga att som försteförfattare publicera i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter
 • erfarenhet av att hantera, programmera och tolka stora mängder data från satellit
 • erfarenhet av reguljära aerosolmätningar från flygplan
 • erfarenhet av acceleratorbaseread jonstråleanalys
 • erfarenhet från forskning kring stratosfärsaerosol

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 22 månader och avser heltid.

Instruktioner för ansökan
Sammanställ ansökan i en PDF-fil som innehåller:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180601
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3657
Publicerat 2017-11-28
Sista ansökningsdag 2017-12-12

Tillbaka till lediga jobb