Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi önskar rekrytera en motiverad forskare till Biologiska institutionen, Lunds universitet. Forskning i vår grupp har visat att ektomykorrhizasvampar kan bryta ner och frigöra organiskt kväve från markbundet organiskt kol genom en icke-enzymatisk oxidationsmekanism. Oxidationen sker genom hydroxyl-radikaler som produceras med så kallad Fenton kemi. Forskningsuppgiften syftar till att karakterisera sekundära metaboliter som är involverade i reduktion av Fe(III) och O2 och som därmed genererar reaktanterna för Fenton reaktionen. Metaboliter kommer att isoleras från ektomykorrhizasvampar som bryter ner organiska kväveföreningar. Metaboliter med reducerande aktivitet kommer att karakteriseras med masspektrometri och NMR. Reaktioner mellan dessa metaboliter och Fe(II) mineraler kommer också att studeras. Forskartjänsten finansieras för en period av ett år.      

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingår i Professor Per Perssons och Anders Tunlids grupp och vara en del av det multidisciplinära forskningsprogrammet “Molecular Interactions Controlling soil Carbon Sequestration – MICCS”. Det övergripande målet med forskningsprogrammet MICCS är att erhålla mekanistisk förståelse för hur markorganiska föreningars interaktioner, aktiviteten hos nedbrytande mikroorganismer och den fysikaliska-kemiska miljön påverkar de markorganiska föreningarnas stabilitet. Forskningsmiljön MICCS består av en stark grupp forskare, forskningsingenjörer, postdoktorer och doktorander som studerar markorganiska föreningar på olika grader av komplexitet och spatiell upplösning – från definierade modellsystem till fältstudier – med hjälp av modern teknologi såsom spektroskopiska metoder, transkriptomanalys, isotopinmärkning och systembiologi. För ytterligare information se http://miccs.info/

Kvalifikationer

·         Doktorsexamen i mikrobiell ekologi eller angränsande ämnesområden.·         Postdoktoral erfarenhet av molekylära studier av Fenton-baserade nedbrytningsmekanismer   hos marklevande eller ved-nedbrytande svampar.·         Dokumenterad erfarenhet från isolering och karakterisering av Fe(III) reducerande metaboliter med HPLC, masspektrometri och NMR. ·         Dokumenterad erfarenhet av att odla ektomykorrhizasvampar i axeniska odlingssystem. ·         Förmågan att utföra forskningsuppgifter både självständigt och som en del av en forskningsgrupp.·         Flytande engelska (i skrift och tal).·         Utmärkta kommunikationsegenskaper med förmåga att nå ut till både experter och forskningsintresserade utanför det egna forskningsfältet. ·         En stark drivkraft att publicera forskningsresultat.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-01-01 till och med 2018-12-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3732
Kontakt
  • My Geborek, Personalsamordnare, +46 46 222 95 62, my.geborek@science.lu.se
  • Anders Tunlid, Professor, +46 46 222 37 57, anders.tunlid@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-11-29
Sista ansökningsdag 2017-12-13

Tillbaka till lediga jobb