Lunds universitet, avd för medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Medicinsk strålningsfysik är ett ämnesområde där fysik och olika strålningstillämpningar möter biologi och medicin. Avdelningen för medicinsk strålningsfysik vid Lunds universitet är placerad på universitetssjukhusområdet i Lund. Avdelningen ansvarar för sjukhusfysikerutbildningen samt bedriver forskning och forskarutbildning. Sjukhusfysiker anställda vid Skånes universitetssjukhus är i många fall knutna till Avdelningen för medicinsk strålningsfysik.

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot bildgivande magnetresonans

Forskargruppen MR-fysik (www.med.lu.se/klinvetlund/MR_physics) är aktiv inom medicinska tillämpningar av magnetresonans (magnetic resonance, MR), och har lång erfarenhet av metodutveckling relaterad till avbildning av perfusion, diffusion, hjärnaktivering och flöde. Forskningsområden under uppbyggnad inkluderar "chemical exchange saturation transfer (CEST)" sant kvantitativ MR i hjärnan och i det muskuloskeletala systemet.

Vi söker nu en doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot bildgivande magnetresonans (MRI) särskilt utveckling och validering av metodik för diffusionsavbildning av tumörer.

Beskrivning
Diffusions-MRI (dMRI) mäter mikroskopiska egenskaper i vävnaden genom att studera vattenmolekylers slumpmässiga rörelser. I tät vävnad med små celler ter sig diffusionen långsam, medan den tycks vara hastigare i cellfattig vävnad. dMRI kan därför påvisa aggressiva tumörer med tät vävnad.

Dagens dMRI baseras på koncept från 1960-talet som dessvärre saknar förmåga att särskilja specifika vävnadsegenskaper. Till exempel kan den inte se skillnad på variation i celltäthet och variation i cellernas form. Med hjälp av en ny teknik, multidimensionell mikrostrukturavbildning (MMI), kan vi mäta och särskilja flera olika egenskaper hos vävnaden, till exempel celltäthet, cellform, blodvolym och cellmembranens genomsläpplighet, vilket ger en överlägsen detaljrikedom jämfört med tidigare tekniker.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar att delta såväl i forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också att medverka i undervisning och annat institutionsarbete (max 20 %).

Den huvudsakliga projektuppgiften är att utveckla och validera MMI. Inom projektet avser vi att verifiera relationen mellan det vi med magnetkameran avbildar i tumörpatienter och det som syns med hjälp av högupplösande avbildning av tumörprover. Att på detta sätt verifiera MMI med hjälp av oberoende data är ett viktigt steg i utvecklingen av MMI som ett potentiellt alternativ till biopsi för vissa tumörsjukdomar.

Inriktningen för projektet ligger inom delområdet magnetresonansfysik.

Verksamheten är förlagd vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik i Lund, och experimentell magnetkamerautrustning finns inom Lund University Bioimaging Centre (LBIC) samt Skånes Universitetssjukhus (SUS). En stor del av de laborativa momenten kommer att utnyttja 3 Tesla MR-utrustningen vid SUS och den 7 tesla (7T) MR-utrustning som utgör en nationell resurs för att utveckla MR-metoder inom diagnostisk, fysiologisk och neurovetenskaplig forskning.

Behörighet och kvalifikationer
Sökanden ska ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i medicinsk strålningsfysik. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet för att antas till forskarutbildning i medicinsk strålningsfysik har den som avlagt sjukhusfysikerexamen (eller motsvarande utländsk examen), alternativt fullgjort annan högskoleutbildning för grundläggande behörighet (240 högskolepoäng) och inom denna utbildning har genomgått kurser som till minst 60 högskolepoäng har direkt relevans för doktorandens utbildning på forskarnivå och genomfört ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Meriterande är att ha

  • erfarenhet av verksamhet inom MR-fysik
  • genomfört ett examensarbete inriktat mot dMRI
  • dokumenterad medicinsk kunskap
  • kunskap om programmering i MATLAB eller Python
  • erfarenhet av statistiska frågeställningar och maskininlärning
  • goda kunskaper i engelska

Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan
Ansökan görs online. Ansökan ska innehålla CV, kopia av examensarbete på magisternivå (eller motsvarande) samt kopior av intyg och handlingar som den sökande önskar åberopa. Ofullständig ansökan behandlas inte.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3762
Kontakt
  • Markus Nilsson, biträdande lektor, 070 252 37 45; markus.nilsson@med.lu.se
  • Ragnhild Möller, svarar på frågor om ansökan, 046-222 94 58
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2017-12-12
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb