Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesinriktning
Nya typer av
  komponenter är nödvändiga när vi närmar oss slutet av Moores lag. III-V nanowire MOSFET har visat utmärkt prestanda under de senaste åren, särskilt för applikationer vid  låga  spänningar. Nanoelektronikgruppen vid Lunds universitet har 10 års erfarenhet av nanowire III-V MOSFET-teknik, med resultat som konkurrerar internationellt och bidrar till teknikevolutionen.

Arbetsuppgifter
Dessa doktorandtjänster syftar till att studera tillverkning av neuromorphic strukturer och lågenergikretsar som bygger på tillgänglig III-V nanowire MOSFET och TunnelFET-teknik. En särskild tonvikt kommer att vara att integrera ny komponentfunktionalitet genom att använda ny materialteknik. Forskningen kommer främst att omfatta komponent- och kretsfabrikation samt materialutvärdering. Positionerna kan innebära en kombination av experimentellt och teoretiskt arbete.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för ämnet uppfyller den som har:

1. minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
2. civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • Civilingenjör i teknisk fysik, elektroteknik, teknisk nanovetenskap eller motsvarande.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

  • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
  • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
  • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
  • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:
Universitetsexamen och betyg, både från MSc och BSc (om tillämpbart). Kunskap och kurser inom komponentfysik, kvantmekanik och grundläggande kretskonstruktion är starkt meriterande. Kvaliteten och ämnet för examensarbete kommer också att utvärderas. Kunskap och erfarenhet från experimentell forskning, t.ex. renrumsarbete, halvledarfysik eller elektrisk komponent/krets-karakterisering är ytterligare meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2017-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3783
Kontakt
  • Lars-Erik Wernersson, professor, +46462229003
Publicerat 2017-12-11
Sista ansökningsdag 2018-01-15

Tillbaka till lediga jobb