Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetsadjunkt för en allmän visstidsanställning med omfattningen 45% inom ämnet Svenska som främmande språk . Tillträde 2018-01-15 eller enligt överenskommelse. Anställningen sträcker sig till och med 2018-06-15.

Anställningen omfattar undervisning på kursen EXTA24 tisdags- och torsdagskvällar samt kursen SFU måndags- eller onsdagskvällar (sammantaget tre kvällar i veckan under första halvan av terminen och därefter en kväll i veckan).

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen på avancerad nivå (motsvarande) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

Svenska som främmande språk är en stor verksamhet vid SOL och vänder sig huvudsakligen till tre studentgrupper. För det första ges nybörjar- och fortsättningskurser i svenska för utbytesstudenter vid Lunds universitet. För det andra ges behörighetsgivande kurser i svenska för invandrare med akademisk bakgrund bosatta i Sverige. För det tredje ges kurser i svenska för icke-svensktalande anställda vid Lunds universitet. I verksamheten ingår också att genomföra och bedöma det nationella språktestet TISUS. En del av nybörjarundervisningen ges inledningsvis på engelska.

Lärarna i svenska som främmande språk förväntas kunna undervisa på alla typer av kurser som ingår i verksamheten. Större delen består dock av undervisning i svenska för utbytesstudenter och för anställda vid Lunds universitet. Undervisningen är förlagd till kvällstid.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vi värdetsätter god samarbetsförmåga samt att kunna arbeta i lärarlag.

Utöver detta krävs för anställningen minst 60 hp i svenska som andraspråk eller motsvarande samt dokumenterad och mycket väl vitsordad erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk för vuxna inlärare med god utbildningsbakgrund. Adjunkterna ska kunna undervisa såväl på svenska som på engelska.
De förväntas också vara beredda att ta på sig vissa administrativa uppgifter.

Särskilt meriterande är avslutad lärarutbildning, erfarenheter av bedömning av TISUS-test eller liknande nationella test samt dokumenterat god samarbetsförmåga. Vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet eftersom anställningen innefattar arbete i lärarlag och innefattar undervisning av svenska som främmande språk för både studenter och personal på Lunds universitet.

Den semester som genereras ska tas ut inom anställningen. Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Ann-Kristin Wallengren efter samråd med sektionsföreståndare Katarina Lundin och studierektor Lena Larsson. Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå, god pedagogisk förmåga samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-01-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Anställningen avslutas 2018-06-15
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 45%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3797
Kontakt
  • Lena Larsson / Studierektor Svenska , lena.larsson@nordlund.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2017-11-28
Sista ansökningsdag 2017-12-11

Tillbaka till lediga jobb