Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetslektor till Europastudier för en visstidsanställning med omfattningen 80%. Tillträde 2018-01-15 eller enligt överenskommelse. Anställningen sträcker sig till och med 2018-06-30.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering. I anställningen ingår 70% undervisning, 10% administrativa uppgifter, samt 20% forskning (angett i % av anställningens totala omfattning).

Undervisning samt handledning och examination på följande delkurser ingår:

EUHA20: Undervisning i teori och metod på kandidatnivå
EUHA20: Handledning och examination av kandidatuppsatser
EUHR14: Undervisning i teori och metod på masternivå
EUHR18: Handledning och examination av masteruppsatser 

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Meriterande för vikariatet är avlagd doktorsexamen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämnet, tidigare undervisning inom ämnet Europastudier och kurser med liknande innehåll samt bra administrativ förmåga. Vi värdesätter god samarbetsförmåga. Förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Den semester som genereras ska tas ut inom anställningen.

Den forskning som utförs ska redovisas senast vid anställningens upphörande i HT-fakulteternas forskningsredovisningssystem. Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Ann-Kristin Wallengren efter samråd med sektionsföreståndare Maria Persson och studierektor Johanna Lindbladh.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-01-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Anställningen avslutas 2018-06-30
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3830
Kontakt
  • Johanna Lindbladh, studierektor Europastudier, johanna.lindbladh@slav.lu.se
  • maria.persson, Sektionsordförande sektion 5, maria.persson@mellost.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2017-12-05
Sista ansökningsdag 2017-12-18

Tillbaka till lediga jobb