Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetsadjunkt för ett vikariat med omfattningen 30%. Tillträde 2018-01-15 eller enligt överenskommelse. Anställningen varar till och med 2018-06-08.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har 
- avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visat pedagogisk skicklighet samt 
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning, kompetensutveckling och övrig tid.

Undervisning på följande delkurser ingår:

* ARAA20 Grammatik III
* ARAA20 Grammatik IV 
* ARAC23 Grammatik IV
* Ämnesdidaktisk handledning

Meriterande för vikariatet är avlagd examen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne samt tidigare undervisning på kurser med liknande innehåll. Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Upplysningar om tjänsten ges av studierektor, Mikael Nystrand, (mikael.nystrand@tyska.lu.se), tel 046-222 91 66 eller sektionsföreståndare Maria Persson, (maria.persson@mellost.lu.se) tel. 046-222 84 52.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Ann-Kristin Wallengren efter samråd med sektionsföreståndare Maria Persson och studierektor Mikael Nystrand.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-01-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Anställningen avslutas 2018-06-08
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3840
Kontakt
  • Mikael Nystrand / Studierektor Arabiska, mikael.nystrand@tyska.lu.se
  • Maria Persson / Sektionsordföransde Sektion 5 , maria.persson@mellost.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2017-11-30
Sista ansökningsdag 2017-12-13

Tillbaka till lediga jobb