Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, är ett centrum vid Lunds universitet (https://www.cec.lu.se/sv/). CEC bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning.

Postdoktor i ekologisk modellering

Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet rekryterar en högt motiverad postdoktor för att hjälpa till med modellering av naturlig, biologisk kontroll av skadegörare i jordbrukslandskap.

Naturlig biologisk kontroll av skadegörare utförs av naturliga fiender såsom rovdjur och parasitoider. Det är en ekosystemtjänst som bidrar ekonomiskt över hela världen. Empiriska data belyser effekter av markanvändning på lokal- och landskapsnivå, men en modell som tillåter kvantitativa prediktioner av denna ekosystemtjänst saknas fortfarande. Målet med tjänsten är att bidra till en syntes av existerande kunskap och data om gröda-skadegörare-nyttodjurs-system genom att använda funktionella ekologiska metoder. Baserat på denna syntes kommer postdoktorn bygga ett ramverk för rumsligt explicita modeller för naturlig biologisk kontroll av skadegörare. Projektet bygger på samarbete med och besök hos flera samarbetspartner i Europa och Nordamerika. Resultaten av projektet är en bas för ekosystemtjänstkartläggning och för utvärdering av policy- och managementalternativ, och kommer ge postdoktorn mångsidiga möjligheter till vetenskapliga publikationer, kommunikation och samverkan.

Kontakt: Yann Clough, 046-222 68 31, yann.clough@cec.lu.se
Web-adress till kontaktperson: http://www.cec.lu.se/yann-clough

Kvalifikationer – krav

  • Signifikant erfarenhet av kvantitativ ekologisk modellering
  • Doktorsexamen i ekologi, biologi eller liknande
  • Färdigheter i geografiska informationssystem och rumsliga analyser
  • Erfarenhet av R eller liknande statistiska program
  • Utmärkta kunskaper i engelska i både tal och skrift
  • Utmärkt organisations- och tidshanteringsförmåga

Vetenskaplig erfarenhet av antingen naturlig biologisk kontroll av skadegörare eller tri-trofiska system mer allmänt, erfarenhet av process/individuellt baserad modellering, erfarenhet av att samarbeta med olika forskargrupper, av samverkan, av empiriska fältstudier, av parallell databehandling och simuleringar och av modellering av ekosystemtjänster, är meriterande.

Postdoktorn förväntas lägga huvuddelen av sin arbetstid på forskning, och att samarbeta i en dynamisk forskargrupp med flera postdoktorer och doktorander. Postdoktorn kan också delta i undervisning i begränsad omfattning.

För att vara behörig till tjänsten måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett relevant ämnesområde. En person som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen ska vara kvalificerad för anställning. Prioritet kommer att ges till sökande som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Kandidater som har avlagt examen tidigare bör få samma prioritet om det finns särskilda skäl, som till exempel dokumenterad ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Det viktigaste kriteriet för utvärdering av de sökande kommer att vara vetenskaplig skicklighet.

Bilagor

CV, personligt brev och minst två referenser från tidigare arbetsgivare/handledare.

Hänsyn kommer att tas till personlig lämplighet.

Startdatum: snarast, men gärna mars 2018, 2-årig anställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, men gärna mars 2018, 2-årig anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4051
Kontakt
  • Yann Clough, professor, +46 46 222 68 31
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-12-14
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb