Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Liksom många fåglar, åtar sig många arter av nattfjärilar spektakulära riktade långdistansmigrationer på natten. Varje vår flyr miljarder Bogong nattfjärilar (Agrotis infusa) hettan i olika delar av sydöstra Australien genom att migrera över 100 mil till ett begränsat antal svala grottor i den australiensiska fjällvärlden där de vilar över sommaren. I början av hösten flyger samma individer tillbaka till sina födelseplatser för att para sig och dö.

Hur dessa nattfjärilar känner av sina nedärvda migrationsriktningar under natten och hittar dit de ska (d.v.s. hur de navigerar) är idag dåligt känt. Med hjälp av beteendeförsök har det nyligen bevisats att Bogong nattfjärilar besitter ett magnetsinne som använts tillsammans med visuella landmärken för att styra migrationen.

I detta projekt undersöks den neurala grunden för nattlig navigering hos Bogong nattfjärilar, i synnerhet hur visuell och magnetisk information används för att styra deras långdistansmigration. Detta kommer att uppnås genom mätning av intracellulära och extracellulära elektrofysiologiska svar på dessa signaler i näthinnan, hjärnan och i andra delar av nervsystemet som kan bli relevanta under projektets gång.

Kvalifikationer

Sökanden ska ha magisterexamen i biologi eller motsvarande. Ett inslag av sinnesbiologi och neurobiologi bör ingå i sökandens grundutbildning.

Sökanden ska ha kunskap om sinnessystem hos ryggradslösa djur. Tidigare erfarenhet av elektrofysiologi (och tillhörande metoder), konfokalmikroskopi, beteendeförsök, fältarbete, teoretisk modellering och MatLab software är meriterande.

Sökanden ska behärska engelska språket så att hen kan ta till sig information från vetenskaplig litteratur, kommunicera effektivt med kollegor i olika arbetssituationer inklusive vid vetenskapliga konferenser och kunna skriva språkligt korrekta vetenskapliga rapporter.

Viktiga egenskaper är att vara kreativ, problemlösande, strukturerad, självgående, uthållig och energisk. Arbetet kräver periodvis långa arbetsdagar (och veckor) i samband med fältarbete och experiment, liksom längre fältresor utanför Sverige.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4089
Kontakt
  • Eric Warrant, professor, +46 46 222 93 41, eric.warrant@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-12-20
Sista ansökningsdag 2018-01-20

Tillbaka till lediga jobb