Lunds tekniska högskola, Institutionen för elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningen är inriktad på området integrerad kretskonstruktion, med fokus på sändare (Tx) för system som använder massiv MIMO-teknik. Denna teknik tros få stor betydelse för att öka kapaciteten i nästa generations mobilsystem, 5G. Spektrumet för 5G sträcker sig in i millimetervågområdet. I detta frekvensområde kräver strålformande massiv MIMO kommunikationssystem väldigt tätt integrerade radiosändare vilket innebär att deras prestanda ofta är termiskt begränsad. Bland de många värmekällorna i radiosändaren är den mest signifikanta effektförstärkaren (PA) som behöver vara tillräckligt bredbandig för att kunna hantera 5G telekommunikationssignaler med stora topp-till-medelvärden, vilket ställer avsevärda krav på linjäritet och verkningsgrad.

Arbetsuppgifter
Den som anställs som postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning i det ovan beskrivna ämnesområdet. Postdoktorn deltar i ett samarbetsprojekt med Ericsson AB, som är finansierat av Ericsson AB, där målet är att utveckla och undersöka Tx kretslösningar i CMOS teknologi i millimetervågområdet för bättre bandbredd, effektivitet och linjäritet, där hänsyn även tas till värmeavledningsförmågan. Konstruktion av kretsar, liksom mätning av tillverkade integrerade kretsar, är viktiga delar av arbetet.

I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • Konstruktionserfarenhet av analoga och radiofrekventa integrerade kretsar (ASICs).

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga.
  • Förmåga att genomföra både teoretisk och experimentell forskning inom ämnesområdet beskrivet ovan.

Övriga meriter:

  • Erfarenhet av CAD-system för integrerade kretsar (ASIC).
  • Erfarenhet av radiofrekvensmätningar.
  • Yrkeserfarenhet inom konstruktion av integrerade kretsar för radiofrekvenstillämpningar (ASICs).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

Att söka läraranställning vid LTH

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4143
Kontakt
  • Associate Professor Markus Törmänen,, markus.tormanen@eit.lth.se
Publicerat 2017-12-20
Sista ansökningsdag 2018-01-14

Tillbaka till lediga jobb