Lunds universitet, Universitetets särskilda verksamheter, IIIEE

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på strategier för en hållbar utveckling. IIIEE strävar efter att knyta forskningsresultat och deras tillämpning, skapa möjligheter för hållbar utveckling i samband med företag, ekonomi och miljö. IIIEE tror att en förändring i riktning mot hållbarhet kräver strategiskt fokuserad stadsutveckling och ledningsstrukturer, styrmedel, affärsmodeller, visioner och scenarier. För mer information se: www.iiiee.lu.se

Särskild ämnesbeskrivning

Hållbar stadsutveckling är en viktig del i utvecklingen av hållbara samhällen. För att i kommunerna omsätta hållbarhetsmål och visioner till praktisk handling krävs det att en mångfald av aktörer samarbetar och integrerar sina miljöstrategier. Postdoktorn kommer att arbeta med hur kommuner genom nätverk kan arbeta med olika samverkansformer och i dialog med olika aktörer för att utveckla hållbara stadsdelar och en hållbar stad. Fokus kommer främst att vara på bostäder och den byggda miljön. Postdoktorn kommer att arbeta i nära samverkan med Malmö stad för att tillsammans utveckla verktyg och metoder som bidar till att utveckla hållbara lösningar. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. 

Arbetet kommer att genomföras inom ramen för ”Malmö Innovationsarena” som finansieras av Tillväxtverket och Vinnova. I tjänsten ingår att bedriva forskning av hög kvalitet, publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter, ge relevanta rekommendationer samt organisera och delta i evenemang inom ramarna för Malmö innovationsarena.

I tjänsten ingår att genomföra fallstudier som inkluderar intervjuer och deltagande observationer. Det ingår även att aktivt bidra till utvecklingen av hållbara stadsdelar i Malmö genom att utifrån befintlig forskning ge råd och stöd till våra samarbetspartners. I tjänsten ingår att vara engagerad i samarbete med olika intressenter och organisationer inom och utom Malmö innovationsarena. I tjänsten ingår också att undervisa på engelska i masterprogrammet som drivs av IIIEE och att handleda doktorander.

I arbetsuppgifterna ingår också att bidra till ansökningar av forskningsanslag. En postdoktor förväntas även att arbeta med administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kompetens i samhällsvetenskaplig metod och teoribildning är ett krav.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i samverkan med olika samhällsaktörer
 • Dokumenterad skicklighet i att publicera i akademiska tidskrifter eller via akademiska bokförlag
 • Visad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet och framgångsrikt slutföra vetenskapliga projekt
 • Dokumenterad pedagogisk färdighet inklusive handledning av mastersstudenter

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

 • CV
 • Personligt brev
 • Publikationer (max 10)

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4145
Kontakt
 • Jenny Palm, Professor, 046-2220242
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-12-21
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb