Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter:
Postdoktorstjänsten är en del av två nya projekt som handlar om politik, styrning och hållbar utveckling i relation till plast. Plast är definierande för, och samtida med, det moderna samhället. Man kan se plasten som en ’petrokultur’ som på olika sätt formar vår vardag och tas för given. Plast är ett mångsidigt material med både generella applikationer och specialiserade användningsområden. Även om plasten har många fördelar, så ger den upphov till skador på miljö och hälsa. Eftersom ungefär 8% av den fossila råvara som tas upp ur marken används till plasttillverkning (och bara en tredjedel återanvänds) blir det viktigt att stegvis ’avkarbonisera’ produktionen av plast och öka graden av återanvändning. Forskningen i Lund syftar mot att skapa en framtid där plast produceras och konsumeras på ett hållbart sätt. Projektet inbegriper LU forskare från olika discipliner, från bioteknik och energisystemanalys till innovationsforskning och statsvetenskap, samt avnämare längs hela plastens värdekedja, från produktion till konsumtion och avfallshantering.

Postdoktorn förväntas att forska på politik och styrning i relation till plast. Uppgifterna handlar t.ex. om att analysera hur plastens värdekedja, från produktion till konsumtion och avfallshantering, kan göras mer hållbar. Forskningen relaterar till frågor om makt, förändringar i normer och beteenden i relation till plast. Forskningen handlar även om att (i samarbete med avnämare) utveckla och bedöma hur plastsystemet kan förändras och vilka utvecklingsvägar som anses som möjliga. Arbetet handlar även om att organisera seminarier och workshops, samt fältarbete (exempelvis fallstudier och studiebesök) längs plastens värdekedja. Det finns även möjlighet för postdoktorn att utveckla egen forskning kring plast och där använda sig av andra metoder och angreppssätt.

Arbetsuppgifterna omfattar forskning (80%) och undervisning/administration (20%), om det finns behov av undervisning/administration på institutionen. Postdoktorn förväntas ha Statsvetenskapliga Institutionen i Lund som sin huvudsakliga arbetsplats.

Kvalifikationer:
För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom relevant ämnesområde. För postdoktor-anställning bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Treårsgränsen kan förlängas vid föräldraledighet, sjukdom eller motsvarande händelser efter disputation. Sökande som ännu inte har fått sin doktorsexamen är välkomna att söka tjänsten men bör då presentera belägg för att de med stor sannolikhet kommer att kunna ta ut sin examen före 2018-02-01.

Vi söker kandidater med en avhandling i statsvetenskap eller näraliggande disciplin (ex geografi, sociologi, antropologi) och kompetens inom makt, policy, och styrning. Vid anställningen beaktas främst vetenskaplig skicklighet, vidare beaktas pedagogisk skicklighet. Förmåga att undervisa på engelska är ett krav. Förmåga att bedriva självständig forskning och medverka i internationellt samarbete är av stor vikt för anställningen.

Det är inget krav att den sökande har gjort tidigare forskning om miljöpolitik, klimatförändring, hållbarhet, avfallshantering, men kunskap inom dessa områden är en merit.

Övrig information:
Projekten som den sökande kommer att arbeta med är främst ‘Sustainable Plastics and Transition Pathways’ (STEPS, finansierat av MISTRA), Sustainable Product Chains for Plastics (SUSPLAST), finansierat av Kamprad Foundation), men eventuellt även Realising Innovation in Transitions for Decarbonisation (REINVENT Decarbonisation, EU H2020).

Ansökningsprocedurer och innehåll:
Lunds universitets ansökningsportal måste användas, och ansökan skall innehålla:

  • Ett brev som beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad som gör att du är lämplig för tjänsten
  • Ett CV med information om betyg, slutförda kurser, arbetslivserfarenhet och
  • En kopia på examensbeviset, eller ett dokument som beskriver när du kommer att vara klar
  • Två exempel på vetenskapliga texter (ex artiklar, runt 7-10000 ord)
  • Två rekommendationsbrev

Detta är en tidsbegränsad anställning, varaktighet två år.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1:e mars 2018 eller per överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4160
Kontakt
  • Johannes Stripple, Universitetslektor, 046-222 40 06, Johannes.Stripple@svet.lu.se
  • Björn Badersten, Prefekt, 046-222 01 59, bjorn.badersten@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-12-21
Sista ansökningsdag 2018-01-24

Tillbaka till lediga jobb