Faculty of Engineering, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnesområdet för denna postdoktorsanställning är massiv MIMO, en trådlös kommunikationsteknik som för närvarande har fått stor uppmärksamhet som en hörnsten för och bortom femte generationens trådlösa system, eftersom ett stort antal antenner och sändar-/mottagarenheter kan ge upphov till stora vinster i energi- och spektraleffektivitet. På grund av det stora industriella intresset av området har vi initierat ett stort gemensamt forskningsprojekt med Ericsson AB, där vi gemensamt kommer att undersöka olika aspekter av tillämpningar och teknologier för massiv MIMO.  Denna tjänst fokuserar på karakterisering av  radiokanalens egenskaper för millimetervågssystem med många antenner, med specifikt fokus på radiokanalens riktningsegenskaper och dynamiska egenskaper i millimetervågssystem. Resultaten kommer att utgöra riktlinjer och testfall vid framtagande av lobformningsstrategier och kanalmodeller för framtida trådlösa kommunikationssystem.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning, enligt ovanstående beskrivning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Att vidareutveckla och underhålla ett kanalmätsystem för millimetervågskommunikation baserat på mjukvaruradio, med fokus på analys av radiokanalens riktningsegenskaper och dynamiska beteende.
 • Att planera och utföra mätkampanjer, med efterföljande analys för att ta fram relevanta kanalparametrar.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller motsvarande, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Praktisk erfarenhet från RF-mätningar.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet från analys av millimetervågssystem.
 • Kunskaper i antenndesign och vågutbredning.
 • Erfarenhet från LabView.
 • Kunskaper i design av RF-elektronik.
 • Erfarenhet från karakterisering och modellering av radiokanalen.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

Att söka läraranställning vid LTH

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4169
Kontakt
 • Fredrik Tufvesson, professor, +46 46 222 46 29, fredrik.tufvesson@eit.lth.se
Publicerat 2018-07-19
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Tillbaka till lediga jobb