Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Postdoktor i Trafik och väg, med inriktning på hållbar urban mobilitet och tillgänglighet 

Lunds universitet, Institutionen för teknik och samhälle, avdelningen Trafik och väg bedriver forskning och högre utbildning inom transport- och trafikplanering. Fokus är på hållbara och attraktiva städer och storstadsregioner, vilket inbegriper säkerhet för oskyddade trafikanter, mobilitet bland personer med särskilda behov, samt utformning av hållbara transporter i form av gång, cykel och kollektivtrafik. För att stärka vår verksamhet erbjuder vi nu anställning som postdoktor.

Anställningen inriktas mot sambanden mellan transportsystemet, markanvändningen och planeringens effekter på särskilda grupper. Ansatsen är i huvudsak kvantitativ, vilket kräver kunskap om transportmodeller, tillgänglighetsanalys, geografiska databaser och öppna datakällor. Teoriramen bör innefatta både grundläggande transportekonomi, alternativa synsätt till neoklassisk teori och nyare rättvise- och jämlikhetsansatser.

Vi söker en junior forskare med bakgrund i trafik- och samhällsplanering, och med intresse för kvantitativ tillgänglighetsanalys på makronivå. Personen ska vilja testa alternativa metoder och ansatser, ifrågasätta rådande paradigm, samt föreslå nya teorier som syftar till att utveckla ämnesområdet.

Särskild ämnesbeskrivning

Den särskilda ämnesbeskrivningen berör policys för och modellering av hållbar urban mobilitet med särskilt fokus på tillgänglighet, rättvisa, inklusion och fördelningseffekter.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. De forskningsteman som avses prioriteras handlar om

 • Utveckling av tillgänglighetsindikatorer
 • Modellering av policy och rättvisa i transportsystemet
 • Samband mellan bebyggelseutveckling och tillgänglighet via hållbara transportsystem

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Övriga krav:

 • Färdighet och förmåga inom programmerings- och databashantering
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterade kunskaper och färdigheter som svarar mot forskningens fokus
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i europeiska/internationella projekt
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på mastersnivå

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående, efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4186
Kontakt
 • Anders Wretstrand, verksamhetsansvarig, +46462220482
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-01-09
Sista ansökningsdag 2018-02-06

Tillbaka till lediga jobb