Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds tekniska högskola söker nu en postdoktor med inriktning mot miljö- och energisystemstudier av lignocellulosa-baserad produktion av etanol och andra biodrivmedel ur ett hållbarhetsperspektiv.

Anställningen kommer att vara placerad vid institutionen för teknik och samhälle, avdelningen för miljö- och energisystem. Miljö- och energisystem är en tvärvetenskaplig avdelning som bedriver forskning och undervisning kring samspelet mellan energi, miljö, teknik, ekonomi och hållbar utveckling.

Aktuell forskning kommer att bedrivas inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten, Projektnr 41251-1 ”Förbättrad hållbarhet i cellulosabaserad etanolproduktion – åtgärdsidentifiering via energi- och miljösystemanalys”, inom forskningsprogrammet Biodrivmedelsprogram – Biokemiska metoder. Forskningsprojektet kommer att bedrivas tvärvetenskapligt och i nära samarbete med andra forskningsinstitutioner inom och utanför LTH med fokus på teknik, energi, klimat, miljö och ekonomi.

Ämnesområde

Miljö- och energisystem, med inriktning på energi- och miljösystemstudier med fokus på biobaserade energi- och produktsystem.

Arbetsuppgifter

Aktuell anställning som postdoktor inriktas mot analys av förutsättningarna för kommersiell utveckling av svensk produktion av biodrivmedel från lignocellulosa. Utgångspunkten är inhemska råvaror, framför allt skogsråvara, och de processer som idag finns utvecklade/är under utveckling för biodrivmedelsproduktion.

Arbetsuppgifterna omfattar bl a:

 • att identifiera åtgärder för förbättrad hållbarhet avseende förbättringar vad gäller klimatprestanda och annan miljöpåverkan som kan ske inom processdesign och utformning av produktionssystem, inklusive råvaror och markanvändning, systemintegrering och hantering av sam- och restprodukter.
 • att ta hänsyn till konsekvenser av förändrade politiska styrmedel som EU’s hållbarhetskriterier och sektorsmålen för transportsektorn i det svenska klimatpolitiska ramverket.
 • att inkludera klimat- och miljösystemanalyser ur ett livscykelperspektiv och andra ändamålsenliga tvärvetenskapliga systemanalys- och modelleringsverktyg inom teknik-energi-ekonomi-miljö.

I arbetsuppgifterna kan eventuellt även en mindre andel undervisning på grundutbildningsnivå ingå.

Som postdoktor kommer du att arbeta tillsammans med dina projektledare och aktuella projektgrupper. Anställningen kommer även att omfatta kontakter med olika organisationer och företag, samarbetspartners och andra forskare. Arbetet kommer bl a innebära ett nära samarbete med institutionen för kemiteknik vid LTH, som utvecklar biokemiska processer och bidrar med teknoekonomiska utvärderingsmodeller. Dessutom kan samarbete komma att ske med forskningsinstitut i Indien.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde (se ovan - ämnesområde) och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
 • Sökande ska ha en grundexamen som civilingenjör, MSc i naturvetenskap eller motsvarande med inriktning mot miljö- och hållbarhet.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.
 • God analytisk förmåga samt förmåga att snabbt tillgodogöra sig olika ämnesmässiga perspektiv.
 • Särskild vikt läggs vid erfarenhet av tvärvetenskaplig systeminriktad forskning kring biobaserade energi- och produktsystem med fokus på teknik, klimat och miljö.
 • God förmåga att uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska.

Övriga meriter:

 • Meriterande är erfarenhet av forskning inom skogsbaserade bioenergi-, biodrivmedel- och produktsystem, dynamisk klimatmodellering, livscykelanalys och andra systemanalytiska verktyg ur ett livscykelperspektiv, bearbetning och analys av dataunderlag samt andra relevanta modelleringsverktyg.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Anställningsvillkor:

Två års anställning som postdoktor.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4211
Kontakt
 • Pål Börjesson, professor, +46462228642, e-post pal.borjesson@miljo.lth.se
 • Lovisa Björnsson, professor, +46462228324, e-post lovisa.bjornsson@miljo.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-01-10
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb