Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på strategier för en hållbar utveckling.

Särskild ämnesbeskrivning

Postdoktorskandidaten kommer att arbeta inom området innovation och experimentering av cirkulära affärsmodeller för solkraftsindustrin. 

Arbetet ska utföras inom ramen för det internationella EU-projektet ”Circular business models for the solar power industry” (Cirkulära affärsmodeller för solkraftsindustrin), CIRCUSOL, som finansieras av Europeiska kommissionen inom Horizon 2020. Genom att tillämpa ett medskapande tillvägagångssätt med slutanvändarna och hela värdekedjan kommer CIRCUSOL att utveckla två huvudsakliga varianter av en cirkulär produkt-tjänstemodell: Cirkulär produkthantering med inslag av återanvändning vid sidan om återvinning samt värdeförädlade nya produkter och tjänster för olika slutanvändare. Fem storskaliga förevisningsenheter kommer att installeras på olika platser i Europa för att förankra metoderna på marknaden samt fastställa den kommersiella gångbarheten och resurseffektiviteten.

Innehavaren av postdoktorstjänsten ska utveckla kunskap om samt metoder och verktyg för nya cirkulära affärsmodeller, medskapande och experiment inom solkraftsindustrin. Häri ingår olika tillvägagångssätt, bl a analys av den ekonomiska och miljömässiga genomförbarheten och test av kunder och större frågor som är kopplade till nya cirkulära affärsmodeller inom solkraftindustrin, exempelvis genom metoder som medskapande och affärsexperiment.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Innehavaren av postdoktorstjänsten ska utveckla ramar för cirkulära affärsmodeller, konfigurationer, verktyg och metoder samt metoder för medskapande. Vidare ska innehavaren utveckla metoder för cirkulära affärsexperiment samt stödja genomförandet av förevisningsenheter för nya affärsmodeller och experiment inom solkraftsindustrin i Europa.  Innehavaren kommer också att delta i utvecklingen av verktyg och metoder för ekonomisk och miljömässig värdering. 

Innehavaren kommer att ha ett nära samspel med intressenter i näringslivet och det omgivande samhället. I relation till det utgörs en viktig del av projektet av ”Spridning” och innehavaren förväntas arbeta proaktivt med olika spridningsaktiviteter.

Innehavaren förväntas undervisa på Internationella miljöinstitutets internationella och engelskspråkiga masterprogram. Vidare förväntas hon eller han handleda doktorander. Slutligen kommer innehavaren att vara delaktig i administrationen.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Stark forskningsinriktning och förmåga att självständigt genomföra och framgångsrikt slutföra forskningsprojekt
 • Förmåga att publicera artiklar i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter i hållbarhetsvetenskap
 • Förmåga att samverka och samarbeta med olika typer av intressenter, t ex näringslivet
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet vari ingår handledning av studenter på avancerad nivå
 • Projektledning och administrativ skicklighet (eventuellt erfarenhet av EU-projekt)
 • Förståelse för övergripande hållbarhetsfrågor
 • Vana att arbeta med verktyg för hållbarhet/metoder för nyskapande hållbarhetsmodeller (för näringslivet)
 • God kännedom om start-up-sammanhang och/eller Lean Startup-modellen 
 • Förmåga att vara verksam över gränsen mellan näringsliv och vetenskap
 • God tvärkulturell kommunikationsförmåga och erfarenhet av internationellt samarbete
 • Förmåga till och intresse för samarbete i en mångvetenskaplig forskargrupp vari ingår näringsliv, samhällsintressenter och kunskapsinstitutioner

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och lämnas in online. Följande dokument ska vara inkluderade i ansökan:

 • CV innehållandes: kontaktuppgifter till tre referenser, dokumenterad sammanställning av forskningsskicklighet t.ex. akademiska publikationer samt dokumenterad pedagogisk skicklighet.
 • Forskningsplan (max 3 sidor) i linje med ämnesbeskrivningen och forskningen på IIIEE.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-06-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/216
Kontakt
 • Nancy Bocken, Professor, Research Coordinator, +46 46 222 02 49
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-01-23
Sista ansökningsdag 2018-03-12

Tillbaka till lediga jobb