Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Särskild ämnesbeskrivning

Tjänsten är knuten till den forskargrupp inom avdelningen för Kärnfysik (Fysiska institutionen, LTH) som bedriver forskning kring atmosfäriska aerosoler och deras roll för klimatet och hälsoeffekter.

Vi söker en forskare som ska arbeta inom ramen för två olika forskningsprojekt – finansierade av svenska Vetenskapsrådet (VR) respektive FORMAS – som båda bygger på mätningar av atmosfäriska aerosoler vid vår nya ICOS-ACTRIS mätstation Hyltemossa i södra Sverige (60 km norr om Lund).

Målet med VR-projektet är att kvantifiera utbytet av partiklar och spårgaser mellan barrskogen och den lägre troposfären, och hur dessa påverkar utbytet av kol och svarar på klimatförändringar. FORMAS-projektet syftar till att identifiera och beskriva de processer som reglerar de första stegen av omvandling av sotpartiklar härrörande från trafiken och de tidsskalor som dessa processer verkar på, dels i en urban miljö såväl som i den urbana plymen nedströms staden.

Mätningarna av atmosfäriska aerosoler vid Hyltemossa sker även inom ramen för den pan-europeiska forskningsinfrastrukturen ACTRIS (Aerosols, Clouds, Trace gases Research Infrastructure, www.actris.eu). Projektet drivs i samarbete med forskare från institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet, som ansvarar för mätningar av växthusgaser inom ICOS vid Hyltemossa.

Arbetsuppgifter

Forskaren kommer att utföra experimentellt arbete inom de ovannämnda forskningsprojekten, med ett särskilt fokus på mätningar av sotpartiklar och partiklars vertikala flöden. Forskaren förväntas att utföra självständigt experimentellt arbete, i nära samarbete med en grupp forskare och forskningsingenjörer.

Krav

Den sökande måste uppfylla följande krav:

 • Doktorsexamen eller motsvarade forskningskvalifikationer inom det aktuella forskningsfältet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.
 • Erfarenhet av experimentellt arbete rörande aerosoler. 

Villkor Tidsbegränsad anställning, 100 %, fr.o.m 180301 - 180831.

Övriga meriter

Vi kommer att särskilt väga in erfarenhet av att handha följande aerosolinstrument, och att analysera data från dessa: Partikelräknare (Condensation Particle Counters CPC), Mobility Particle Sizers (SMPS eller liknande), Aerosolmass-spektrometer (SP-AMS, ACSM eller liknande), sotfotometer (MAAP, Aethalometer eller liknande), Nephelometer, Potential Aerosol Mass Oxidation Flow Reactor (PAM eller liknande), automatiska filterprovtagare (för insamling på kvartsfilter för efterföljande OC/EC-analys eller liknande).

Hänsyn kommer också att tas till den sökandens förmåga att samarbeta inom en forskargrupp, egen initiativförmåga och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kunskaper kompletterar och stärker institutionens nuvarande forskning och bidrar till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Vid LTH används en Akademisk meritportfölj för att redovisa meriter för läraranställningar, se länk nedan. Denna kan användas också för anställning som forskare. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Om ansökan inte utformas enligt den Akademiska meritportföljen ska den sammanställas i en PDF-fil som innehåller

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

 

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-03-01
Löneform Månadslön
Anställningen avslutas 2018-08-31
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/443
Kontakt
 • Erik Swietlicki, professor, 046-222 96 80
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-12
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Tillbaka till lediga jobb