Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteende-vetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i tros- och livsåskådningsvetenskap med placering tills vidare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Ref nr: PA 2018/471

Tillträdesdag: 15 augusti 2018

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Alexander Maurits (+46 46-222 03 23 och alexander.maurits@ctr.lu.se) och professor Jayne Svenungsson (+46 46-222 43 39 jayne.svenungsson@ctr.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt (+46 46-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Inom specialiseringen tros- och livsåskådningsvetenskap bedrivs utbildning i etik, religionsfilosofi och systematisk teologi. Forskarutbildning bedrivs i ämnena religionsfilosofi med etik och systematisk teologi. Forskningen inom etik och religionsfilosofi behandlar etiska och filosofiska problem förknippade med religion och sekulära livsåskådningar. Den systematiska teologin studerar den kristna tanketraditionens utveckling och nutida betydelse, i begränsad omfattning även judiska och muslimska teologier.

Arbetsuppgifterna omfattar upp till 70 % undervisning, minst 20 % forskning och kompetensutveckling samt minst 10 % administration och samverkansuppgifter. I anställningen ingår undervisning, examination och forskning inom specialiseringen som helhet, dock med tonvikt på systematisk teologi och religionsfilosofi. I undervisningen ingår kursansvar och kursadministration samt handledning av uppsatser.

Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

• avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,

• visat pedagogisk skicklighet samt

• genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

• god nationell och internationell nivå som forskare,

• god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,

• förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,

• förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande är:

• bred erfarenhet av undervisning i tros- och livsåskådningsvetenskap, särskilt systematisk teologi och religionsfilosofi,

• erfarenhet av handledning i forskarutbildningen,

• ämnesdidaktisk kompetens och/eller erfarenhet av religionsvetenskaplig lärarutbildning,

• administrativ erfarenhet såsom ledningsuppdrag, organisering av forskarskolor m.m.,

• dokumenterat god samarbetsförmåga,

• visad förmåga att erhålla externa forskningsanslag.

 Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska, men viss undervisning på engelska förekommer, varför kompetens och villighet att undervisa på båda språken är nödvändig. Innehavaren förväntas kunna svenska inom två år.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två PDF-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. (Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 15 augusti 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/471
Kontakt
  • Alexander Maurits, prefekt, +46 46-222 03 23
  • Jayne Svenungsson, professor, +46 46-222 43 29
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46-222 93 64
Publicerat 2018-03-09
Sista ansökningsdag 2018-04-06

Tillbaka till lediga jobb