Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar generella aspekter inom brandtekniken såsom funktionsbaserade metoder för dimensionering med inriktning mot personskydd, egendomsskydd, säkerställande av verksamheters fortsatta drift och skyddet av miljön samt med särskilt fokus på brandrelaterat miljöskydd och brandkemi. Forskningen ska inriktas mot miljökonsekvenser av bränder till exempel förorening av grundvatten, användning av flamskyddsmedel och spridning av brandgaser till omgivningen. Forskningen ska även inkludera analys av produktion av brandrelaterade gaser med mättekniker såsom exempelvis FTIR (Fourier Transformations Infrared Spectroscopy). Forskningen ska avslutningsvis också fokusera på den detaljerade kemin i samband med förbränning och materials pyrolys.        

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Aktivt arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
 • Ledarskapsuppgifter inom avdelningen.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har:

 • Visat vetenskaplig skicklighet.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Ledarskapserfarenheter
 • Erfarenhet av internationella samarbeten
 • Visad förmåga att attrahera externa medel i forskningsområdet miljöskydd och kemi.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga meriter:

 • Kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp ansökan som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/489
Kontakt
 • Patrick Van Hees, +46462221719
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-03-27
Sista ansökningsdag 2018-04-23

Tillbaka till lediga jobb