Lunds universitet, Humaniora och teologi, Filosofiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Filosofiska institutionen har c:a 70 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Lunds universitet ledigkungör härmed en tvåårig anställning som postdoktor i Praktisk filosofi med placering i projektet ”Lund Gothenburg Responsibility Project” vid Filosofiska institutionen.

Ref nr: PA 2018/677

Tillträde: 1 september 2018, eller enligt överenskommelse

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Tomas Persson ( + 46 46 222 01 13; tomas.persson@lucs.lu.se) och projektkoordinator András Szigeti ( + 46 721 63 34 19; andras.szigeti@fil.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt (+ 46 46-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) är ett 10-årigt projekt (som slutar 2025) under ledning av professor Paul Russell. Projektet är placerat vid Lunds universitet och Göteborgs universitet. Vid Lunds universitet är LGRP placerat vid Filosofiska institutionen. LGRP involverar postdoktorer, doktorander och framstående besökande forskare, samt står som värd för konferenser, workshops och andra forskningsaktiviteter. LGRP:s ambition är att bli ett ledande forskningscentrum inom sitt område.

LGRP bedriver forskning om moraliskt ansvar och fri vilja inom områdena handlingsteori, normativ etik, metaetik och juridiskt ansvar. För mer information om LGRP se: https://grp.gu.se.

Postdoktorn ska delta i och bidra till forskningsmiljön bl. a. genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet och projektet, och därmed stimulera den teoretiska diskussionen kring projektets teman, bidra med egna studier på området, samt bidra till det gemensamma arbetet med att initiera nya forskningsidéer och projekt. Postdoktorn förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20% av arbetstiden.

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom el. dyl. insändas i samband med ansökan. Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskargruppen och projektets helhet kommer att beaktas för anställningen om postdoktor.

Särskilt meriterande är en akademisk bakgrund inom projektets forskningsområde, det vill säga fundamentala och analytiska frågor gällande moraliskt ansvar och fri vilja (i vid bemärkelse).

Ansökan ska innehålla följande:

- Undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen

- Publikationsförteckning (inklusive ISBN- och ISSN-nummer).

- Undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Forskningsplanen ska innehåll följande:

• Beskrivning av projektet (frågeställning och sammanfattning)

• teori och metod • relation till den internationella forskningsfronten

• forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten

• den sökandes kompetens och meriter för projektet

• tidsplan och förväntade resultat av projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande PDF-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/677
Kontakt
  • Tomas Persson, prefekt, +46 46 2220113
  • András Szigeti, projektkoordinator, +46 721 63 34 19
  • Lena Kandefelt, personalansvarig, +46 46 2227224
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46-222 93 64
Publicerat 2018-03-08
Sista ansökningsdag 2018-03-29

Tillbaka till lediga jobb