International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Föreståndare för Internationella miljöinstitutet (International Institute for Industrial Environmental Economics, IIIEE)

Vill du bli en del av Internationella miljöinstitutet och vår ambition att åstadkomma en energisnål, resurseffektiv och hållbar framtid? Vi söker nu en ny föreståndare med goda kvalifikationer för att leda, utveckla och samordna vår tvärvetenskapliga institution som bedriver utbildning och forskning med höga ambitioner och högt ställda mål för miljöområdet.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) inrättades 1994 som en internationell centrumbildning inom Lunds universitet med målet att ta sig an komplexa miljöfrågor. Sedan dess har IIIEE utvecklat genuint tvärvetenskaplig utbildning och forskning samt en kapacitet att sammanställa kunskap, inte bara inom ekonomisk teori och praktik utan från naturvetenskap, teknik, statsvetenskap, organisationsvetenskap, juridik och beteendevetenskap. Personalen vid IIIEE representerar mångfaldig kompetens inom dessa områden.

Som ett komplement till de etablerade och traditionella perspektiven på samhällets miljöproblem forskar IIIEE för att hitta nya och innovativa lösningar som bidrar till en långsiktig omställning. Internationella miljöinstitutet utvecklar och sprider kunskap om hur en övergång till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle kan ske på olika nivåer och utifrån olika styrnings- och ledningsprinciper. Vår forskning organiseras kring fyra övergripande teman:

 1. Internationell och nationell policyanalys (International and national policy intervention)
 1. Hållbar stadsutveckling (Urban governance and experimentation)
 1. Hållbart företagande (Business management and practice)
 1. Hållbar konsumtion (Consumption governance)

Vi arbetar i nära samverkan med näringsliv, myndigheter och andra samhällsaktörer i utbildning och forskning.

Vid IIIEE arbetar ca 25 forskare och 10 doktorander. Bland personalen i stort finns 15 olika nationaliteter representerade. Vi arbetar årligen inom ett 30-tal externt finansierade tvärvetenskapliga projekt. Under de senaste fem åren har vi samarbetat med mer än 100 internationella forskningspartners samt drygt 50 företag, myndigheter och andra samhällsaktörer. IIIEE:s forskare anlitas även som vetenskapligt sakkunniga av internationella organisationer som IPCC, IEA, EU-kommissionen och olika FN-organ. Inom utbildningen ger IIIEE två program på avancerad nivå, flera fristående kurser samt forskarutbildning. Mer än 50 studenter från hela världen söker sig årligen till våra masterprogram. Vår senaste insats på utbildningsområdet är en MOOC på temat miljövänlig ekonomi (”Greening the Economy”) som hittills lästs av mer än 120 000 deltagare från drygt 175 länder. Arbetsspråket vid IIIEE är engelska.

https://www.iiiee.lu.se/

 

Tjänsten

Föreståndare för IIIEE kombinerat med ett tillsvidareförordnande vid institutet.

Tjänsten är ett tillsvidareförordnande vari ingår ett treårigt uppdrag som föreståndare och prefekt. Uppdraget som föreståndare och prefekt kan förlängas med ytterligare tre år om båda parterna samtycker. Tillsvidareförordnandet är en administrativ tjänst vid tillsättningen men den ska kombineras med en överenskommen meriteringsväg till en tjänst som universitetslektor eller professor. Lämplig meriteringsväg ska överenskommas med styrelsens ordförande.

 

Arbetsuppgifter

Vi välkomnar sökande med en vilja att vidareutveckla vår dynamiska tvärvetenskapliga verksamhet som söker vetenskaplig excellens i samarbete med näringsliv och andra samhällsaktörer samt engagemang i utformning av policy.

Föreståndaren leder arbetet vid IIIEE och rapporterar till institutets styrelse. I arbetsuppgifterna ingår att:

 • leda arbetet vid IIIEE strategiskt och operativt
 • handha och utveckla institutets ekonomi och personal
 • utveckla nya finansieringsmöjligheter för forskning och utbildning
 • leda institutets ledningsgrupp och bistå vid utarbetandet av verksamhetens kontinuerliga strategiska utveckling
 • företräda IIIEE externt i relevanta sammanhang samt handha relationerna till strategiska partners i Sverige och utomlands
 • främja och utveckla samverkan med världsledande forskningsinstitutioner, näringsliv och samhälle samt främja och utveckla genomslaget för institutets verksamhet

 

Behörighetskrav

Innehavaren av tjänsten ska ha doktorsexamen och vetenskaplig meritering inom institutets forskningsområden samt internationell erfarenhet, undervisningserfarenhet och annan meritering som krävs för att utföra de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.

Innehavaren av tjänsten kan förväntas ha anställning som universitetslektor eller professor eller motsvarande och vara beredd att fullständigt engagera sig för att leda IIIEE under den kommande treårsperioden.

Vidare ska innehavaren av tjänsten ha:

 • dokumenterade färdigheter som ledare och chef i akademiska sammanhang
 • insikt om institutets roll och förmåga att utveckla dess olika verksamheter
 • dokumenterad social kompetens och kommunikationsförmåga vari ingår skriftlig och muntlig språkfärdighet på engelska, helst också på svenska

 

Innehavaren av tjänsten ska även uppfylla flera av nedanstående kriterier:

 • god förmåga att handha och utveckla ekonomi och personal i akademisk verksamhet
 • god förmåga att engagera, motivera och samspela med personal och studenter
 • framstående akademisk ställning inom för institutets forskning relevanta områden
 • starka vitsord som forskare
 • starkt engagemang för ledande och genomförande av undervisning
 • god förmåga att verka för institutets intressen med avseende på finansiering av forskning och utbildning
 • dokumenterad förmåga att arbeta i såväl svenska som internationella sammanhang
 • god förmåga att arbeta med arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor
 • stor personlig integritet

 

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid färdigheter som ledare och chef.

 

Ansökan

Ansökan ska vara på Engelska. Ansök enligt de instruktioner du hittar här: Instructions

Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/722
Kontakt
 • Fredrik Andersson, Styrelseordförande, +46-46-2228676, fredrik.andersson@ehl.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-03-07
Sista ansökningsdag 2018-05-10

Tillbaka till lediga jobb