Lunds universitet, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Projektbeskrivning
Studien syftar till att utveckla bakjäst för produktion av naturprodukter med biologisk aktivitet. Syntetisk biologi och metabolisk ingenjörskonst kommer användas för att bygga om jästens metabolism för biosyntes av målmolekylerna. FACS (fluorescence-activated cell sorting) metoder kommer designas och användas i kombination med kemisk analys (tex LC-MS/MS) för att driva en iterativ design-konstruktion-test-cykel. 

Projektet kommer utföras vid avdelningen för teknisk mikrobiologi, och inkluderar samabete med andra forskargrupper vid Kemiska institutionen, samt internationella samarbetspartners.  

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kommer det att ingå att medverka i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för teknisk mikrobiologi uppfyller den som har 

 • minst 30 högskolepoäng inom ämnesområdet (motsvarande biovetenskap), varav minst 15 högskolepoäng på avancerad samt ett fördjupningsarbete på 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan examen på jämförbar avancerad nivå med inslag av tillämpade biovetenskaper (t.ex. Bioteknik, Kemiteknik, eller liknande). 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, tex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Praktisk erfarenhet av genetisk stamkonstruktion
 • Praktisk erfarenhet av metabolisk ingenjörskonst
 • Praktisk erfarenhet av biokatalys med mikrobiella celler
 • Praktisk erfarenhet av analytiska metoder med relevans för projektet (tex FACS, LC-MS/MS, HPLC).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor 
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan 
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, uppgifter till minst två referenser, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc.). 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde According to agrement
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/815
Kontakt
 • Magnus Carlquist, senior lecturer, 046-222 98 75
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-03-16
Sista ansökningsdag 2018-04-16

Tillbaka till lediga jobb