Lunds universitet, centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Ekologisk kompensation används för att mildra effekterna av exploatering på biologisk mångfald och ekosystemtjänster och innebär att värden som går förlorade i ett område kompenseras genom att värden tillförs i ett annat område. Kompensationsåtgärderna består vanligen av att restaurera eller etablera nya värden och därefter av förvaltning av skyddad natur. Ekologisk kompensation är det sista steget i den så kallade mildringshierarkin vilken kräver att exploatörer undviker, minimerar eller återställer skador på biologisk mångfald på plats innan man överväger kompensationsåtgärder.

Du kommer vara en del av projektet Ekologisk kompensation, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samarbete mellan Centrum för miljö och klimatforskning (CEC) och AgriFood Economics Centre. I projektet ingår statsvetare, miljövetare, nationalekonomer och ekologer. Du kommer vara placerad på CEC.

Projektets övergripande mål är att förstå om, och i så fall hur, ekologisk kompensation kan bidra till att mål kring biologisk mångfald nås och hur sociala och ekonomiska faktorer spelar in. Projektet har ett tvärvetenskapligt angreppssätt där akademi och praktik utbyter kunskap och erfarenhet för att på så sätt förstå de ekologiska, sociala och ekonomiska effekterna av olika former av ekologisk kompensation.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att utforska befintliga former av ekologisk kompensation, både i svenskt och internationellt perspektiv. Detta görs genom att studera vetenskapliga publikationer (litteraturöversikt) så väl som ”grå” litteratur. Av intresse är att förstå vad man i både forskningslitteratur och grå-litteratur har tänkt kring vad ekologisk kompensation kan/bör vara. Med denna kunskap kring ekologisk kompensation som utgångpunkt flyttas fokus till praktiken och redan genomförda kompensationsprojekt (fallstudie) i Sverige. Syftet är att förstå hur ekologisk kunskap hittills har integrerats i kompensationsprojekt, men också vilka institutionella barriärer och drivkrafter som finns vid genomförandet av ekologisk kompensation. Fokus för fallstudien är framförallt kompensationsprojekt genomförda enligt krav i Miljöbalken. Det empiriska materialet kommer att inkluderar skriftligt beslutsunderlag kring ekologisk kompensation såväl som intervjuer med respondenter som medverkat vid framtagandet av beslutsunderlaget. Under projektets gång kommer vi att anordna en serie med seminarier med forskare, experter och praktiker inom området ekologisk kompensation. Du kommer tillsammans med några av projektmedlemmarna att hjälpa till att planera samt sammanställa resultat från dessa möten.

Kvalifikationer:
Vi söker en starkt motiverad person med intresse av forskning kring strategisk samhällsutveckling. Anställningen kräver en doktorsexamen i statsvetenskap, miljövetenskap eller jämförbart ämne. Kandidaten skall ha dokumenterad kunskap om samhällsvetenskapliga metoder, hur man genomför en litteraturöversikt, textanalys samt semi-strukturerade intervjuer. Erfarenhet av praktiskt förvaltningsarbete och samhällsplanering i Sverige är meriterande. Likaså kunskap i miljörätt, inklusive plan och bygglagen. Goda kunskaper i ekologi och naturvård är också meriterande. Då både dokumentsanalyser och intervjuer kommer att ske på svenska krävs utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska (beaktas görs även sökande med samma färdigheter i övriga skandinaviska språk). Du ska också ha utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska. Du förväntas ha god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Det är en fördel om du kan påbörja arbetet snarast.

Utnämning till en postdoktor-tjänst förutsätter att sökanden har en doktorsexamen inom relevant ämne som slutförts senast tre år före sista ansökningsdagen. Under speciella omständigheter kan doktorsexamen ha avslutats tidigare. Det viktigaste kriteriet för utvärdering av sökandena är vetenskaplig skicklighet. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, varaktighet 2 år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/930
Kontakt
  • Johanna Alkan Olsson, universitetslektor, 046-2223090, johanna.alkan_olsson@cec.lu.se
  • Helena Hanson, postdoktor, 046-2220202, helena.hanson@cec.lu.se
  • Tina Olsson, personalsamordnare, 046-2229562, tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-03-28
Sista ansökningsdag 2018-04-25

Tillbaka till lediga jobb