Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund agerar i samarbete med Medicinska fakulteten och Skånes universitetssjukhus i Lund, för att ge optimala förutsättningar för klinisk, preklinisk translationell forskning, betydande utbildningsinsatser och utveckling.

IKVLs organisation strävar efter en parallellitet med sjukvården för att optimera utvecklings- och samarbetsmöjligheterna. Verksamheten är fördelad på 31 avdelningar, utbildning inom exempelvis läkarprogrammet, runt 480 aktiva doktorander med cirka 60 disputationer per år.

Arbetsuppgifter

Forskning i studie som syftar till att karakterisera de dynamiska förändringarna i plasmaproteomet som observeras vid sepsisorsakad akut njurskada (AKI). Projektet kommer att kombinera en mängd laboratorietekniker och olika analyser för att studera patientprover och djurmodeller med målet att förklara patofysiologin bakom akut njurskada. Anställningen är vid avdelningen för infektionsmedicin med placering vid biomedicinskt centrum i Lund.

Kvalifikationskrav

  • Arbetet kräver obligatorisk kunskap om provberedning för masspektrometri, dataoberoende-SWATH-masspektrometri (DIA-SWATH MS) inklusive provberedning och bioinformatikdataanalys med R-programmering.
  • Den sökande måste besitta expertkunskaper inom framodlinng av bakterier, leukocytrening, laser-konfokalmikroskopi, immunhistokemi, cellodling, ELISA, western blotting och statistisk analysis med R.
  • Dessutom krävs tidigare erfarenhet av musmodeller med akut njursvikt samt cytocentrifugering och hantering av patientmaterial och tolkning av kliniska diagnostiska parametrar.
  • Bred kunskap inom infektion och inflammation med goda förutsättningar för att driva vetenskapligt stöd inom masspektrometri i frågeställningar inom kliniska proteomik är nödvändigt för anställningen.


Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Särskilda skäl kan vara t ex sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare i relation till enhetens inriktning och behov Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-07-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/986
Kontakt
  • Johan Malmström/Principal Investigator, 046-2220830
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-04-12
Sista ansökningsdag 2018-05-02

Tillbaka till lediga jobb