Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Lunds universitet ledigkungör en tillsvidareanställning som universitetslektor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring med inriktning mot kvantitativ metod. Anställningen omfattar heltid och innebär tillsvidareanställning vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser lektorat som enligt arbetstidsavtalet innebär 70% undervisning, 20% forskning- och kompetensutveckling samt 10% institutionstjänstgöring.

Anställningen ska tillgodose kapacitets- och kompetensluckorna inom marknadsföringsorådet, speciellt där det föreligger behov av kompetens inom fältet kvantitativ metod. Vi söker en lektor som självständigt kan ta kursansvar (vilket inkluderar kvantitativa metodkurser) samt ansvar för kvalitetssäkring och för utveckling av utbildningen. Därutöver förutsätts ett brett deltagande i institutionens olika kurser på skilda nivåer i marknadsföring. Inte minst behövs kompetens för handledning av kvantitativa, metodologiskt avancerade uppsatser och avhandlingar. Uppsatserna bygger i normalfallet på insamling och analys av kvantitativa data. Undervisningen genomförs på engelska och svenska.

Anställningen syftar också till att bidra till att långsiktigt stärka forskningen inom kvantitativ marknadsföring. Utöver arbetet med undervisning och forskning förväntas lektorn att samverka med det omgivande civilsamhället och därmed fullgöra den tredje uppgiften, samt därutöver aktivt delta i lärarlagets och forskningsgruppens utveckling.

Kvalifikationer
För att vara behörig sökande krävs avlagd doktorsexamen i företagsekonomi/marknadsföring eller ett relaterat ämnesområde, samt visad pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor.

Sökande kommer att delta i undervisning inom marknadsföring på såväl grundläggande som avancerad nivå. Sökande måste därför uppvisa erfarenhet av undervisning i marknadsföringsämnets centrala delar. Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom kvantitativ metod, men även grundläggande marknadsföring såsom konsumentbeteende, kommunikation och brand management är ett krav.

Sökande måste kunna uppvisa en stark och tydlig forskningsagenda med publicerad forskningsoutput, innehållande kvantitativa metoder framförallt baserade på strukturella ekvationer samt ha bidragit med en standard som motsvarar peer-review granskad forskning av internationell kvalitet. Vetenskapliga publikationer som bygger på kvantitativ metod är särskilt meriterande. Dokumenterad förmåga att anskaffa externa forskningsmedel är också meriterande.

Inom företagsekonomin är marknadsföring ett globalt forskningsfält med en närmast universell teori och metod. Mycket av vår undervisning och forskning har därför internationell relevans och denna aspekt förväntas att öka i ännu högre utsträckning framöver. Undervisningserfarenhet från internationell miljö på utländska universitet och kompetens i internationell marknadsföring som ämne är meriterande.

Sökande måste interagera med såväl studenter som kollegor och därmed kollegialt, kontinuerligt och frekvent delta i utvecklingen av forskning och undervisning inom ämnesområdet genom fysisk närvaro på institutionen.

Bortsett från kravet på dokumenterad skicklighet i kvantitativ metod och marknadsföring är följande kvalifikationer meriterande:

  • Skicklighet i statistiska, kvantitativa metoder samt strukturella ekvationer, tillämpat inom marknadsföring
  • Erfarenhet av undervisning och/eller forskning i internationell miljö
  • Undervisnings- och/eller forskningserfarenhet i så många ämnen som möjligt inom konsumentbeteende, kommunikation, brand management, internationell marknadsföring och digital marknadsföring.

Ansökan

Ansökan görs, gärna på engelska, via Lunds universitets rekryteringssystem genom att klicka på "Logga in och ansök"-knappen längst upp till höger i annonsen.

Vid Ekonomihögskolan används en meritportfölj för att dokumentera och redovisa meriter, se anvisningar: "Instructions to applicants for employment as professor or senior lecturer at LUSEM" www.lusem.lu.se/about/work-at-lusem/apply-for-an-academic-position

Ansökan ska laddas upp i rekryteringssystemet som tre separata pdf-filer i enlighet med anvisningarna.

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Senast 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1009
Kontakt
  • Thomas Kalling, prefekt,, thomas.kalling@fek.lu.se, 0046 46 2229504
  • Johan Anselmsson, biträdande prefekt,, johan.anselmsson@fek.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-03-28
Sista ansökningsdag 2018-04-22

Tillbaka till lediga jobb