Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Sedan 2010 har en forskningsstation etablerats i Etiopien för genomförande av forskningsprojekt inom infektionsmedicin (Adama LU Research site). Denna struktur har efterhand utvidgats och konsoliderats, och utgör nu även bas för andra forskningsprojekt med utgångspunkt i Med fak, LU (t ex pediatrik, miljömedicin, obstetrik). Planen är att ytterligare utveckla forskningsstationen i Adama för att möjliggöra fler och större forskningsprojekt.

För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig hantering av forskningsstationens arbete behövs en deltidsanställd projektledare för forskningsstationen. Forskningsstationen är knuten till Per Björkmans forskargrupp vid ITM, och affilierad till det statliga forskningsinstitutet AHRI i Etiopien.

Kravprofil
Krav:

- Omfattande erfarenhet av arbete med medicinsk forskning i låginkomstländer

- Disputerad (medicin) med pågående forskningsverksamhet

- Mycket god kunskap om datahantering

- Beredskap att tillbringa längre perioder på plats i forskningsstationen i Etiopien

(minst 2 månader årligen)

- Utmärkta kunskaper i svenska och engelska (muntlig och skriftlig kommunikation)

Önskvärda meriter:

- Erfarenhet av arbete vid forskningsstationen Adama LU research site

- Kunskap och erfarenhet av epidemiologisk forskning

Sökande ska ha god förmåga till samarbete och arbetsledning.

Särskild vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Arbetsuppgifter

- Leda arbetet för lokal forskningspersonal vid Adama LU Research site; detta innebär både återkommande arbetsperioder på plats i Adama (ca 2-3 månader per år) och fortlöpande ledning på distans från Sverige

Ansvara för samordning av pågående och planerade nya projekt baserade vid forskningsstationen

- Ansvara för lokalanställd personal, i samråd med representant för AHRI

- Ansvara för databaser och elektronisk infrastruktur vid forskningsstationen

- Vetenskapligt deltagande i specificerade forskningsprojekt som bedrivs vid Adama LU Research site

- Organisera sammankomster för involverade forskare vid LU samt för medverkande forskare från Etiopien (och andra partners som medverkar i projekten)

- Ansvara för administration av arbetet vid forskningsstationen (ekonomisk redovisning, tillstånd från etiopiska myndigheter)

- Uppgifterna utförs i samråd med forskargruppschefen, som är huvudansvarig för forskningsstationen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1055
Kontakt
  • Per Björkman, professor, 040-33 77 11
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-06
Sista ansökningsdag 2018-04-20

Tillbaka till lediga jobb