Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Förpackningslogistik är en forskningsintensiv miljö som syftar till att främja kunskap, motivera och tillsammans med andra utveckla helhetslösningar för att hantera globala och regionala utmaningar såsom hållbar utveckling. För att möta dagens komplexa samhällsutmaningar krävs forskning och utbildning som överlag är gränsöverskridande och internationell. Den aktuella tjänsten fokuserar på ämnet logistik och supply chain management (materialflödeshantering) från ett problembaserat och tvärvetenskapligt forskningsperspektiv. I din roll kommer du inte bara att vara en inspirationskälla och förändringsaktör, utan även en ledare och en drivkraft för innovation, hållbarhet och kompetensutveckling på området. Det innebär att arbetsuppgifterna bygger på fortlöpande kontakt och samarbete med näringsliv och myndigheter för att uppnå samhällsförändringar och förnyelse genom kunskapsutveckling och innovation. Logistik och supply chain management är ett fascinerande område där digitalisering är en viktig faktor för många nya och nödvändiga innovativa lösningar och därmed även en viktig aspekt som genomsyrar forsknings- och utbildningsverksamheten. Tjänsten kommer att inbegripa följande ämnen:

 • Utmaningar för stads- och landsbygdslogistik och transport, t ex sista-milen-leveranser
 • Utmaningar för detaljhandel och e-handel, t ex omnikanal- och processintegration
 • Hållbar supply chain management och innovation

 

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor är till stor del forskningsbaserad, där arbetsuppgifterna består av ca 50% forskning och innovation, 40% undervisning, och 10% administration. Arbetsuppgifterna och ansvarsområdena innefattar att:

 • Bedriva vetenskaplig forskning på hög internationell nivå, publicera i vetenskapliga organ och kommunicera resultaten av forskningen till näringslivet och samhället i stort.
 • Aktivt söka och erhålla extern forskningsfinansiering för forsknings- och innovationsprojekt samt hantera beviljade medel.
 • Stimulera forskning och innovation inom fältet genom att aktivt uppsöka, samarbeta och bygga nätverk med näringslivet, universitet och högskolor samt aktörer i det omgivande samhället.
 • Bidra till studenternas färdighetsutveckling genom att tillhandahålla forskningsbaserad undervisning, handledning och läroplansutveckling för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, med särskild tonvikt på logistik och supply chain management på kandidat- och masternivå.
 • Bidra till forskarutbildningen genom att handleda doktorander och aktivt delta i och undervisa på kurser på forskarnivå.
 • Bidra till administrationen kopplad till ovan angivna uppgifter.

Som universitetslektor uppmuntras du att ta dig an bredare ansvarsområden samt erbjuda ledarskap och strategisk vision inom ovanstående arbetsuppgifter.

Tjänsten är huvudsakligen placerad vid Campus Helsingborg men innehavaren kommer även att ha ett tjänsterum på LTH i Lund. För att aktivt kunna bidra till forsknings- och utbildningsmiljön förväntas innehavaren vara närvarande på Campus Helsingborg i genomsnitt minst tre dagar i veckan.

                                                                            

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen (i supply chain management eller relaterat ämne) eller har uppnått motsvarande vetenskaplig eller yrkesmässig kompetens av vikt med hänsyn till ämnet och arbetsuppgifterna för anställningen.
 • visat förmåga att undervisa i ämnet logistik och supply chain management.
 • fullgjort fem veckors högskolepedagogisk utbildning, eller erhållit motsvarande kunskap på andra sätt, om inte särskilda skäl finns.

 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad forskningsverksamhet, vari ingår publikationer av hög kvalitet från senare år i vetenskapliga tidskrifter av relevans för ämnet.
 • Internationell erfarenhet av undervisning och forskning.
 • Dokumenterad erfarenhet av att utveckla kurser i logistik och supply chain management, framförallt på kandidat- och masternivå.
 • Dokumenterad förmåga att ansöka om och erhålla forskningsbidrag.
 • Erfarenhet av administrativa uppgifter vid högskola.

 

Bedömningsgrunder
I bedömningen av de sökande betonas forsknings- och undervisningserfarenhet i ämnet. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.

 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla forsknings-, utbildnings- och innovationsverksamhet.

Hänsyn kommer även att tas till den sökandes förmåga att samarbeta, hens drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenheter och skicklighet kompletterar och stärker pågående forskning, utbildning och innovation vid institutionen och hur hen förväntas bidra till institutionens framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska. Redovisa dina meriter i enlighet med LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp ansökan som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/index.php?id=71223

                                           

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1267
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-04-17
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Tillbaka till lediga jobb