Lunds universitet, avdelningen för medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Avdelningen för Medicinsk strålningsfysik arbetar med forskning och utbildning om joniserande och icke-joniserande strålning, och dess tillämpningar inom sjukvården. De huvudsakliga inriktningarna är strålbehandling, röntgen-diagnostik, nuklearmedicin inklusive såväl diagnostik som terapi, samt magnetresonans-tomografi. Dosimetri och hälsoaspekter är av central betydelse inom alla dessa inriktningar. Forskningen är i huvudsak kliniskt inriktad och bedrivs ofta i nära samarbete med Skånes universitetssjukhus.

Beskrivning

Forskargruppen inom Strålterapifysik vid Medicinsk strålningsfysik har som mål att utveckla individualiserad, adaptiv strålterapi, där behandlingen planeras och levereras baserat på en kontinuerlig dosimetrisk och radiobiologisk uppföljning och bedömning. Med detta mål strävar vi efter att optimera de kliniska processerna för multi-modal avbildning och aktiv rörelsehantering, att förbättra dosimetriska metoder för dosplanering, leverans och verifikation med hög precision i tid och rum, och att fördjupa vår radiobiologiska förståelse för att möjliggöra modellering av strålningens effekter på behandlingsområdet och omliggande friska vävnader.

För att fördjupa verksamheten på det radiobiologiska området har avdelningen nyligen införskaffat en dedicerad röntgenstrålkälla för radiobiologisk forskning. Denna infrastruktur kommer att utgöra en plattform för olika forskargrupper som arbetar inom experimentell radiobiologi och pre-klinisk radioterapi, bland annat vad gäller utveckling av kombinationsbehandlingar med radioterapi och immunoterapi. En viktig fråga i dessa sammanhang handlar om hur radioterapin kan optimeras med avseende på tid, dos och fraktionering.

Vi söker nu en doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot strålterapifysik, för projektarbete inom dosimetri och matematisk modellering med anknytning experimentell radiobiologi och pre-klinisk radioterapi.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar deltagande i såväl forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisningen på Sjukhusfysikerprogrammet och annat institutionsarbete (max 20 %). Forskningsuppgiften kommer huvudsakligen att vara inriktad på utveckling av dosimetriska metoder för experimentell radiobiologi och pre-klinisk radioterapi, samt utveckling matematiska modeller för att beskriva de experimentella resultaten från radiobiologiska försök. Utifrån dosimetriska beräkningar och simuleringar baserade på radiobiologiska modeller förväntas den anställde generera nya hypoteser för fortsatta experimentella försök. Den anställde kommer att arbeta i nära samverkan med andra forskargrupper som utnyttjar röntgenstrålkällan i olika radiobiologiska forskningsprojekt.

Inriktningen för projektet ligger inom delområdet Strålterapifysik och verksamheten är förlagd vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik i Lund. Den experimentella delen av arbetet kommer framför allt att utföras på avdelningens nya röntgenstrålkälla för radiobiologisk forskning.

Behörighet

Sökanden skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i medicinsk strålningsfysik. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till forskarutbildning i medicinsk strålningsfysik har den som avlagt sjukhusfysikerexamen (eller motsvarande utländsk examen), alternativt fullgjort annan högskoleutbildning för grundläggande behörighet (240 högskolepoäng) och inom denna utbildning har genomgått kurser som till minst 60 högskolepoäng har direkt relevans för doktorandens utbildning på forskarnivå och genomfört ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Krav är att sökande har:

 • Grundläggande kunskaper inom dosimetri, dosplanering, strålterapi och radiobiologi.
 • Uppvisat intresse för att lösa komplexa problem inom modellering genom programmering.


Meriterande är att sökande har:

 • Genomfört ett examensarbete inriktat mot strålterapifysik.
 • Dokumenterade erfarenheter av beräkningsprogrammering och modellering.
 • Goda kunskaper i engelska.
 • Legitimation som sjukhusfysiker, då verksamheten kommer att vara relaterat till kliniska utrustningar och sjukhusmiljö.


Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan

Ansökan görs online. Ofullständig ansökan behandlas inte.

Ansökan ska innehålla:

 1. CV
 2. Kopia av examensarbete på magisternivå (eller motsvarande)
 3. Kopior av intyg och handlingar som den sökande önskar åberopa.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse, dock senast 1 september
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1269
Kontakt
 • Christer Ceberg, professor, crister.ceberg@med.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, 046-222 48 53, My.Geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-05-15
Sista ansökningsdag 2018-09-01

Tillbaka till lediga jobb