Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund  och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Om anställningen
Vi söker en biträdande forskare i gerontologi med inriktning åldrande och brukarmedverkan. Anställningen är tidsbegränsad under 12 månader med tillträde preliminärt 2018-07-01 eller enligt överenskommelse. Anställningens omfattning är 75 % av heltid (eventuellt kan omfattning 100 % bli aktuell).

Anställningen kommer att vara placerad i forskargruppen "Aktivt och hälsosamt åldrande" vid Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten.

Beskrivning
Brukarmedverkan i forskning förespråkas eftersom samverkan med aktörer utanför akademin antas kunna öka kvaliteten, förståelsen för och den långsiktiga användbarheten av forskningens resultat. Forskning om effekterna av sådana ansatser är dock hittills sparsam. Målet för forskningsprogrammet UserAge är att öka kunskapen om vilken skillnad brukarmedverkan kan göra samt följa och utvärdera i vilken utsträckning forskning om och med brukarmedverkan påverkar verksamheter och resultat.

Forskningen genomförs i en tvärvetenskaplig och gränsöverskridande forskningsmiljö koordinerad av Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet, i ett samarbete mellan fyra lärosäten i södra Sverige. Forskarteamet består av ca 20 senior och juniora forskare från en rad olika discipliner. Totalt fyra doktorander, antagna vid de olika lärosätena, baserar sina avhandlingsprojekt på data från olika projekt i det komplexa och omfattande programmet.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar forskningsuppgifter relaterade till samtliga faser i forskningsprocessen, med tillämpning av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder och s k blandad design. Forskaren som anställs kommer att arbeta såväl självständigt som i nära samverkan med övriga i projektet engagerade forskare, med fokus på den del av forskningsprogrammet som genomförs vid Lunds universitet. Arbetsuppgifterna omfattar projektadministration, datainsamling, datainläggning/transkribering, kvalitetskontroll av data, analyser och rapportering av vetenskapliga resultat.

Delar av arbetet kan förläggas till partnerlärosäten i södra Sverige, vilket medför resor och kortare vistelser på annan ort. Även forskare från andra länder är engagerade i programmet, vilket innebär att det finns goda möjligheter till samarbete med forskarkollegor såväl nationellt som internationellt. Kommunikation av resultat och översättning av dessa till olika målgrupper utanför akademin är viktiga arbetsuppgifter.

Forskaren förutsätts medverka aktivt i seminarie- och mötesverksamhet, arbete med ansökningar och rapporter till finansiärer, medverkan vid konferenser och andra arrangemang samt andra inom forskningsprogrammet och den lokala forskningsmiljön förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter. Väl avgränsade arbetsuppgifter inom Medicinska fakultetens utbildningsprogram på grundnivå kan förekomma, liksom andra arbetsuppgifter inom forskargruppen, Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten samt Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE).

Krav
Doktorsexamen i hälsovetenskap eller närliggande ämne, med inriktning av relevans för forskning om äldre, åldrande, hälsa och stödjande miljöer. Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning om äldre, åldrande och hälsa samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta med såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsmetoder. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i talad och skriven svenska och engelska. 

Meriterande
Erfarenhet av forskning om och med brukarmedverkan, aktiv kommunikation av forskningsresultat till olika målgrupper liksom av arbete i/samarbete med för projektet relevant forskningsmiljö.

Villkor

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1321
Kontakt
  • Susanne Iwarsson / susanne.iwarsson@med.lu.se, +46462221940
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-26
Sista ansökningsdag 2018-06-04

Tillbaka till lediga jobb