Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vid avdelningen för Installationsteknik och klimatiseringslära bedrivs forskning och utbildning i installationssystem i huvudsak för byggnader. Behov av framtidslösningar för hållbar bebyggelse, jämte ökande utbildningsbehov i ämnet, kommer att öka kravet på att sätta installationer i ett större helhetsperspektiv. Därför behövs mer forskning och utbildning inom detta område. 

Ämne
Installationsteknik och klimatiseringslära.

Särskild ämnesbeskrivning
I ämnet ingår energiteknik i byggnader samt innemiljö. Ämnet omfattar analys och dimensionering av installationssystem för uppvärmning, kylning, ventilation, sanitet och elektricitet i byggnader. Ingår gör också koppling till byggnader och andra anläggningar som system vari installationssystem används. Speciellt intressant är forskning kring både nya lågenergibyggnader och renovering av befintliga byggnader, byggnaders upphov till klimatpåverkan, samt kopplingen till branschen och kommunikation med branschen genom studenterna och på andra sätt.  

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av:

 • Medverkan i avdelningens strategiska utveckling genom att leda och medverka i att utarbetandet av forskningsansökningar för extern finansiering av avdelningens forskning samt utveckling av utbildningen.
 • Forskning i egna projekt och samarbetsprojekt.
 • Doktorandhandledning.
 • Undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå.
 • Kursansvar och kursplanering.
 • Handledning av examensarbeten.
 • Utåtriktad verksamhet, såsom interaktion med industri, allmänhet och skolor.
 • Administration relaterat till arbetsuppgifterna ovan. 

Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God förmåga att attrahera svenska nätverk, externa medel och branschen i allmänhet.
 • Erfarenhet av dialog och arbete med större fastighetsägare och byggbranschen för att kunna stötta avdelningens ledning av Nationellt renoveringscentrum. Erfarenhet från fastighetsägare
 • Erfarenhet från svenska byggbranschen inom både teknikfrågor och utförandefrågor för att förankra avdelningens forskning samt kunna föra in erfarenheter som kan stärka utbildningen

 

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, i lika mån. 

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet från arbete hos större fastighetsägare med energieffektiviseringsfrågor i flerbostadshus för att kunna stötta avdelningens ledning av Nationellt renoveringscentrum.
 • Stort nätverk inom byggbranschen, myndigheter och fastighetsägare.

 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1491
Kontakt
 • Dennis Johansson, 0706661320
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-06-04
Sista ansökningsdag 2018-06-25

Tillbaka till lediga jobb